Opplæringsmateriell til bruk i etikk

For fagemnene etikk og god rådgivningsskikk er det gjort unntak fra rolledelingen mellom bedriftene og Finansnæringens autorisasjonsordninger. Generelt er det bedriftenes ansvar å utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller kompetansestandardene, og bedriftene velger selv omfang, metoder og eventuelle leverandører av opplæring

I etikk og god rådgivingsskikk er det fellesskapet som forvalter næringens faglige ”ståsted” og som også kan utvikle læremidler innenfor etikk og god rådgivningsskikk. For å avdekke bedriftenes ønsker og behov for opplæringsmateriell ble det formet en arbeidsgruppe bestående av fagressurser og representanter fra selskapene.

 

Klikk på bildet for å åpne Mot og tillit i PDF

Mot og tillit er et pensumhefte som består av tekst og øvingsoppgaver. Dette er et grunnleggende pensum i etikk. Det bør brukes i egenstudier og forelesninger, det er innhold som kan brukes i e-læring, og øvingsoppgaver som kan løses i grupper og bidra til felles diskusjon.

 

 

En skriftlig veiledning til Samtalen. Klikk på bildet for å åpne i e-paper.

Presenterer av de ulike oppgavetypene, supplert med eksempler på resonnementer. Gir en veiledning til hva og hvordan målepunktene er i Samtalen. Veiledningen brukes under opplæring og i forberedelse av kandidater, sensorer og opplæringsansvarlige.

    

 

 ”Uoffisiell informasjon” - Reviderte eksempeldilemmaer med veiledende tekst. Har som formål å kjenne igjen type dilemmaer og trene på disse ved hjelp av navigasjonshjulet. Skal brukes under opplæring for å lære, diskutere og trene.

Klikk på bildet for å åpne i PDF.