Møt våre nye fagrådmedlemmer i AFR

Fagrådsmedlemmene har inngående kjennskap til det emneområdet de er fagansvarlig for. I tillegg har alle et ansvar for at helheten i fagplaner og prøver ivaretas. Her presenterer vi de to nye skuddene på stammen.
 

Aud-Helen Rasmussen

Aud-Helen har fagansvar for personlig økonomi, et stort og viktig emne i fagplanen til AFR, kunnskap som også er helt avgjørende for å gjøre en god behovsavdekking i et kundemøte.

Aud-Helen er ansatt som Local Head of Compliance for PM i DNB. Hun har tidligere hatt regionansvar for investeringssentrene i DNB, vært informasjonssjef for DNB-konsernet og ledet integrasjonen av Nordlandsbanken. Som ansvarlig for Compliance og risikostyring i DNB Personmarkedet, så jobber hun hver dag med tolkning og implementering av eksterne og interne rammebetingelser, å avdekke risikoområder, samt overvåker at virksomheten drives i henhold til lover og regler. Hun er også tett involvert i utviklingen og implementering av nye produkter og tjenester til personkunder. 


Jan Robin Aas

Jan Robin har ansvar for emneområdet finansmarkeder, eller "Finansmarkeder, metoder og portefølje", som er det fullstendige navnet på dette grunnleggende fagemnet for rådgivere innen plassering.

Til daglig er Jan Robin fagansvarlig for sparing og plassering i SpareBank 1 SamSpar og representerer SpareBank 1-Gruppen i fagrådet. Han er medlem av Kunderåd Sparing og Spare- og Plasseringsutvalget i SB1-Alliansen og er styremedlem i SpareBank 1 Verdipapirservice AS. Jan Robin er også koordinator for Sensor 2-representantene i SamSpar-bankene i forbindelse med praktisk prøver i AFR-ordningen. Han har tidligere vært fagsjef for plasseringsområdet og Leder for Verdipapirforetaket i SpareBank 1 BV samt investeringsrådgiver i SB1 BV og Sparebanken NOR. Han er opptatt av at fagrådet skal sikre relevant oppdatering av fagplaner og emneområder og at innholdet fremstilles på en forståelig og interessant måte.

Mandat og sammesetning av AFRs fagråd er her

Autorisasjons- og godkjenningsordningene har fire fagråd – ett for Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), ett for Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) og ett for Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS). Det fjerde fagrådet har ansvar for tverrfaglige emneområder, herunder etikk og praktiske prøver.