mZcZfJmCmtz1hRLgMmzEjMeaQUMt91slby0yPKuEMYTlUGEWgxonsEZSNmQAKMpm
Praktisk prøve for privatmarked og næringsliv

Praktisk prøve skal sikre at kandidaten er i stand til å anvende sin fagkompetanse i møte med kunder, mestrer bedriftens verktøy og rutiner, og at møtene skjer i henhold til reglene for God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

Praktisk prøve for privatmarked

  • Kreditt
  • Sparing og Investering
  • Personforsikring
  • Skadeforsikring

Gå til Praktisk prøve for privatmarked

 

 

Praktisk prøve for næringsliv

  • Personforsikring næringsliv
  • Skadeforsikring næringsliv

Gå til Praktisk prøve for næringsliv