Presentasjonene fra BA-seminaret


FinAut-status (presentasjon som gikk under registrering)

Velkomst og nytt fra FinAut v/ Siv Seglem, FinAut

Forbruker- og Finanstrender v/ Martin Dræge, FinAut

Bransjemal for å telle 15 timers kompetanseoppdateringer + videre arbeid med portalen v/ Morten S. Sørensen, FinAut

Kunnskapsprøvene deles opp i flere moduler v/ Kristin Madsen, FinAut

Digitalisering i finans krever ny kunnskap v/ Cecilie Staude, Handelshøyskolen BI

Den digitale kompetansen i finansnæringen: resultater fra undersøkelse v/ Bernt Nilsen, Norsk Test

Status på Autorisasjonsordningen i personforsikring