Praktisk info

Dato: 6. juni 2019

Tid: 08.30 - 15.00

Sted: Nationaltheatrets Konferansesenter KS Agenda, Oslo

Pris: Selvkost (arrangementet går i null)

Påmelding via e-post

Foreløpig program

Tidspunkter legges til etterhvert som de fastsettes.

  • Velkomst v/ Siv Seglem, adm. dir. i FinAut
  • Internkontrollrapporten 2018
  • Grensen mellom mindre brudd/brudd/grove brudd – beste praksis
  • Brudd på God skikk – saker behandlet i Disiplinærutvalget
  • Brudd på God skikk – trenger vi flere sanksjonsmuligheter?
  • God skikk i digitale kanaler
  • Regelverksutviklingen  

Velkommen!