Det er høy oppmerksomhet og mye aktivitet rundt implementeringen av God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. Mange ser og liker videoer, animasjon og annet materiell som skal bidra til å spre kunnskap og etterlevelse av bransjestandarden. 


Medlemsbedriftene er ulikt organisert, og det har derfor vært lagt opp til at den enkelte bedrift selv må finne den beste måten å gjennomføre implementeringen på. Men vi deler selvfølgelig tanker og ideer! Vi har spurt DNB, Eika og Gjensidige hva de gjør. Felles for disse tre er at de har valgt å laste opp God skikk-materiellet i eget læringssystem, og på den måten distribuert dette til sine ansatte.  

god skikk DNB 800.jpg
På kundesentrene i DNB: Bilde 1; Truls Goksvåg.
Bilde 2: Sissel Ludvigsen, Mariann Olsen, Jørn Viken, Jannicke Axelsen, Hanne Henriksen, Mads Prestø, Nils Kristian Halden, Mona Birkeland, Charlotte Veidung, Torhild Antonsen, Liv Hilde Hoftveit.

DNB har omtrent 1800 som er innmeldt i ordningene, i tillegg har de 600 – 700 til i andre målgrupper som skal gjennom God skikk. Opplæringsmateriellet har de lagt ut i Motimate, som er DNBs nye plattform for læring. 
- Motimate er ikke et tradisjonelt LMS, men er først og fremst utviklet for mobile enheter, men er også tilgjengelig på PC. Dette gir de ansatte en unik fleksibilitet og tilgjengelighet til kurs/læring i en hektisk hverdag, sier Hege Eriksen, bedriftsansvarlig i DNB. 


Forsterker budskapet med egne case og roll-ups  

- Det var viktig for oss å tilgjengeliggjøre opplæringen så raskt som mulig etter at alt var klart fra FinAut, med tanke på at bransjenormen allerede var gjeldende. Vi har også planlagt å lage egne case som kan brukes i avdelingene samt intervjue medarbeidere som har gjennomført kurset og dele dette på @work, sier Eriksen.  

For å forsterke budskapet og bidra til gode diskusjoner, har DNB bestilt God skikk-rollups som er plassert ut på de største kundesentrene.   


Gjensidige startet med digitale kanaler 

Organsisasjonsutvikler Birgit Medgard i Gjensidigeskolen forteller oss at de startet tidlig med å spre sjekklistene for God skikk i digitale kanaler til de miljøene som er påvirket av dette, slik at kundene skal oppleve samme kvalitet uavhengig av om de møter en fysisk person, eller en digital veileder. Hun forteller videre at opplæringen i God skikk deles opp i to retninger.

- God skikk gjør seg gjeldende i to spor, både som en del av GOS-oppdateringskravet for 2018, samt at vi også jobber parallelt med hvordan vi skal ta dette inn i salgsskolen vår for nye medarbeidere. Et viktig poeng for oss er fokuset på «blandet læring» samt at vi gjennom dette legger til rette for best mulig forståelse for våre ca 500 rådgivere i kundefront, sier Medgard.

Gjensidige skolen 600.jpg
Teamet som har jobbet med oppdateringen i Gjensidigeskolen: Fra venstre: Mette Bugge Bergsund, Siri Roness, Martha Winge, May Liss Frøhaug og Birgit Medgard. Fagsjef Svein Borger Thoresen var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Gjensidige bruker et eget LMS for distribusjon av opplæring og kurs, og har valgt å laste opp God skikk-materiellet der. 
- Alt relevant materiale rundt God skikk er lastet opp, inkludert et eget informasjonshefte vi har utviklet selv som en slags meny. Vi har også et eget sensorkorps som vi vil løfte slik at alle får samme gode forståelse og felles plattform basert på de nye God skikk-reglene, sier Medgard.

Gjensidige planlegger å distribuere oppdateringen på God skikk og etikk til de ansatte innen veldig kort tid.


Eika-bankene er godt i gang 

Også Eika Skolen er allerede på god vei med implementering av nye God skikk. 
- Eika Skolen var tidlig ute med å tilby opplæring på de nye reglene i God Skikk. Opplæringen ble lansert for alle eika-ansatte den 18. september, og de fleste i kundeposisjon har nå gjennomført denne. Både Blaker  og Haltdalen Sparebank hadde alle sine ansatte i kundeposisjon gjennom opplæring på God skikk innen 1. Oktober, sier Beate Holmberg i Eika Skolen. 

En annen av bankene i Eika, Aurskog Sparebank markedsfører God skikk hardt i sine filialer, og har også satt opp God skikk-rollups i sine filialer. 

Aurskog sparebank God skikk 400 kopi.jpg
Aurskog Sparebank:
På samling i forbindelse med autorisasjon i kreditt 9. november; fra venstre; Elin B. Nordengen, Trond Hellesjø, Anne S. Gimle og Marit S. Aaserud i Aurskog Sparebank. Foto: Heidi Vestengen

 
Blaker sparebank God skikk 400.jpg
Blaker Sparebank:
Fra venstre: Kenneth Bakke, Thorsten Bayer, Espen Logan, Andreas Elvetun, Heidi Høitomt, Tove Egner, Erik Wassenius, Hilde Høilund, Rannveig Ingstadbjørg, Kristine L. Thoreid, Elin utgaard, Reidun Skomdal, Kato Linnerud, Gro Skjønnhaug, Grete Jensen.
Foto: Lars Eugen Andresen.

For å få ansatte gjennom innen datoen hvor God skikk var eneste gjeldende, lanserte Eika Skolen en konkurranse for å motivere bankene til å gjennomføre opplæringen innen 1. oktober. 
- To av bankene, Blaker Sparebank og Haltdalen Sparebank hadde innen utløp av fristen 100% av sine ansatte igjennom og gikk av med seieren, skryter Holmberg. 

Holmberg sier de har fått mange gode tilbakemeldinger fra rådgivere i kundeposisjon på opplæringsmateriellet fra FinAut.  
- Eika ansatte er med dette godt skikket for fremtidens kundesamtaler, avslutter hun. 


Roll-up til fri bruk

Roll-up'en det vises til i nyhetssaken, har FinAut laget. Bedriftene som har bestilt dette har fått tilsendt råfilen og sendt den videre til sin leverandør av grafiske tjenester for trykking.  

Filen kan lastes ned her. 

Vi oppfordrer flere bedrifter til å fortelle oss og hverandre hva dere gjør med God skikk, send inn til post@finaut.no. Ingen incentiver herfra annet enn felles deling og felles glede :-)