Arne Johan Hovland går av som fagrådsleder for AFR. Selv mener han det viktigste har vært å bygge sten på sten, at det har gitt praktiske resultater og høy kvalitet. FinAut har utfordret ham til å trekke frem ti høydepunkter fra de ti siste årene.

arne johan hovland

1) Etablering av AFR
Det var et stort øyeblikk da AFR formelt ble etablert i april 2009 etter flere år med forberedelser og et foreløpig fagråd.

2) Enighet om rammene for autorisasjonen
Alle elementene kom på plass: En fagplan for kunnskapsprøven med fem emneområder, opplegg for den praktiske prøven, de 10 reglene for God rådgivningsskikk, fagråd med dyktige fagansvarlige for hvert emne og et rasjonelt testregime. 

3) Fra 40 % stryk til normalisering
Til å begynne med var strykprosenten uakseptabel stor. Fagrådet kartla årsakene og iverksatte effektive tiltak for å redusere strykprosenten – uten å senke de faglige kravene. Dette ga resultater; strykprosenten ble etter hvert «normalisert». 

4) Etablering av God rådgivningsskikk (senere God skikk)
Det var helt grunnleggende at God rådgivningsskikk, FinAuts «Grunnlov», ble etablert i 2009. Reglene er etter hvert utvidet til å ikke bare gjelde rådgivning, men også informasjon, veiledning og salg. God skikk er særdeles positivt for kundene og for bransjen. 

5) Skadeforsikring inkludert i ordningene
Som fagrådsleder har jeg også notert med stor tilfredshet at man har utviklet autorisasjonsordninger etter samme mønster på flere andre områder. Skadeforsikring i 2012, senere kreditt, og sist personforsikring. Det blir spennende å følge FinAut videre!

6) AFRs fagråd utvides med kreditt
En ny milepæl ble passert i 2017: Kreditt ble etablert som eget fagområde og fagrådet AFR ble utvidet. Ved rådgivning er det helt naturlig å se finansiering, sparing og investering i sammenheng. Dette har gitt synergieffekter.  

7) Etikken står sentralt
Fra første stund har etikken hatt stor betydning og fått stor plass i ordningen. Etikken er en referanse både for fagrådenes arbeid med de enkeltemner og for helheten i ordningen, som vi er så opptatt av.

8) Gjensidig godkjenning av AFR med Sverige
Vi fikk til et samarbeid med SwedSec i Sverige om felles godkjenning av deres og vår ordning innenfor AFR. Samarbeidet med Swedsec er både viktig og praktisk.

9) Kunnskapskrav for informasjonsgivere
Fagrådet jobber for tiden med et opplegg for informasjonsgiving – en oppfølging av MiFID II og retningslinjer fra ESMA. Her er det nordisk samarbeid som kan gi gevinster. Det er viktig å følge med på regelutviklingen og svare opp med hensiktsmessige opplegg både for opplæring og autorisering.

10) Samme kvalitet uavhengig av teknologi
AFR-fagrådet har også holdt seg godt orientert om utviklingen av digitale verktøy i rådgivningsprosessen, som rådet har gitt føringer på. Fagrådet har vært opptatt av at digitaliseringen ikke skal svekke kvaliteten i rådgivningen.
 

Etter ti år med Arne Johan i førersetet av fagrådet AFR, mister FinAut en solid fagmann og er takknemlig for det alt flotte arbeidet han har bidratt med. Vi takker Arne Johan for en strålende innsats i disse ti årene!

Les også

Sommerpraten med AFR-fagrådets nye leder