Myndighetene vil stramme inn fleksibiliteten ved søknader om boliglån. FinAut frykter at dette vil gå ut over forbrukerne på flere områder.

I sitt høringsnotat 10.09.2019 foreslår Finanstilsynet å frata rådgivernes mulighet til å bruke sin kompetanse og vurderingsevne i søknader om boliglån.

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har laget et høringssvar til Finanstilsynet om videreføring av boliglånsforskriften.

- Forbrukerne må få beholde muligheten til å få finansiering når de er kredittverdige, selv om deres situasjon ikke passer helt innenfor rammene, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.

Resultater fra undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2019 viser at kunder som skal investere i bolig, snakke med bankens rådgiver. Kundene oppgir at de er fornøyd med rådgivningen de får.

- Det er flere enn 5400 autoriserte rådgivere innenfor kreditt som har kompetanse som vedlikeholdes. Hvis du fratar rådgiverne muligheten til å bruke sitt skjønn, så får de ikke anvendt kompetansen til det beste for kunden, fastslår Seglem.