Siden Autorisasjonsordningen i personforsikring åpnet i januar i år, har 59 bedrifter meldt seg inn i ordningen. Per i dag er det 21 rådgivere som er blitt autorisert. De to første autorisasjonene ble gitt i Storebrand.


26.06.2019

Autorisasjonsordningen i personforsikring åpnet for innmelding i januar i år, og bedriftene er godt i gang med opplæring og kunnskapsprøver.

Hvilke bedrifter som har meldt seg inn i ordningen kan du se her.

 

Storebrand var tidlig involvert i arbeidet med ordningen, og deltok også i pilot for kunnskapsprøven. Storebrand har mål om at alle deres rådgivere skal være autorisert innen sommeren 2020.

Piloten ble gjennomført for å teste nivået på prøven, og ble gitt som et frivillig tilbud til ansatte i bedrifter som var med i pilotordningen.

autoriserte i storebrand

Espen Edvardsen og Jeanett Thalberg i Storebrand, de to første som ble autorisert i personforsikring.
 

Tok prøven på sparket

Blant kandidatene fra Storebrand var Jeanett Thalberg og Espen Edvardsen, som er de to første som ble autorisert i personforsikring. Begge to har jobbet med personforsikring i flere år og var godt rustet til å gjennomføre prøven uten særlig opplæring i forkant.

- Jeg tok det på sparket da dette var en prøve og jeg ikke fikk kompendiet eller noe annet å lese på først, sier Jeanett Thalberg.

Både Jeanette og Edvard var autorisert i AFR fra tidligere, og kjente derfor til prøveformen.

 

Oppleves som relevant

Jeanette Thalberg er klar på hva hun synes var spesielt relevant, og hva som ikke var det i prøvens innhold.

- Det er viktig å ha med nok om arv og skifte da dette er viktig å kunne noe om i vårt arbeid. Ikke så relevant med mindreårige i banken for de som selger personforsikringer, sier hun.

 

FinAut gratulerer begge to som de første autoriserte i personforsikring!

 

Autorisasjonsordningen i personforsikring ble etablert i 2019

Per 26. juni er det:

  • 59 innmeldte bedrifter (se oversikt her)
  • 54 gjennomførte kunnskapsprøver
  • 21 autoriserte

Kunnskapsprøven inneholder:

  • Fagemner om personforsikringer
  • Personlig økonomi 1
  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Grunnleggende regelverk / etikk og God skikk

Fagplanen i personforsikring finner du her.