Det er et sterkt behov for å styrke klimakompetansen i finansnæringen. FinAut samarbeider nå med Finans Norge og Finansforbundet, og vil vurdere konkret hva som skal tas inn i fagplaner og oppdateringer for autoriserte. 

 

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
Finansnæringen lanserte i juni 2018 et eget veikart for grønn konkurransekraft. Veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030, og kommer med anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen.

En av anbefalingene er å styrke klimakompetansen i finansnæringen, og mer spesifikt anbefales det blant annet at Finans Norge og Norsif tar initiativ til et samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet for å utrede hvordan klimarisiko bedre kan innarbeides i fagplaner og utdanninger i høyere finans- og økonomistudier, inkludert etterutdanning.

Lovforslag i EU
Samtidig har EU kommet med et lovforslag, og den foreslåtte forskriften innebærer blant annet at investeringsrådgivere skal kartlegge kunders preferanser for bærekraftige investeringer. De skal også informere om hvilke alternativer som kan inkluderes i porteføljen basert på kundens investeringsmål og ønsker for bærekraftige investeringer.

Hva FinAut gjør
Med bakgrunn i lovforslaget og veikartet, samarbeider FinAut nå med Finans Norge og Finansforbundet om hvordan kunnskap om klimarisiko, bærekraft og ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) kan integreres i FinAuts ordninger.   

FinAut har nylig vært i møte med Nanna Ringstad i Finansforbundet, som mener det haster med å få på plass et kompetanseløft innen bærekraftige investeringer.

- Finansansatte har i møte med kunden en betydelig påvirkningsmulighet på kunders investeringsvalg. Å kunne snakke med kunden om bærekraftige investeringsvalg og vurdere klimarisiko, er av avgjørende betydning fremover, sier Ringstad.

Finansforbundet har laget tre korte filmer for å bevisstgjøre folk på viktigheten av finansnæringen i det grønne skiftet og at sparepengene deres spiller en viktigere rolle enn det de fleste er klar over. Filmene kan ses her:

https://vimeo.com/302228098

https://vimeo.com/302226930

https://vimeo.com/302228955

FinAut vil vurdere konkret hva som skal tas inn i fagplaner og oppdateringer for autoriserte, og på hvilket tidspunkt.