InsureSec i Sverige følger Norges eksempel, og har lansert egne sjekklister for utvikling av digitale rådgivningsløsninger. Løsningen baserer seg på FinAuts sjekklister, og har fått navnet RoboCert.

martin draege teimur saleh.png
Martin Dræge i FinAut og Teimur Saleh fra InsureSec.

FinAut møtte i november 2018 Teimur Saleh fra InsureSec for å diskutere sjekklistene, som sier han fikk et godt innblikk i utfordringene som digital rådgivning medfører.
- Utfordringene handler ikke bare om rådgivningen selv, men også alle de praktiske aspektene av rådgivningen som GDPR-problemstillinger og hvordan informasjonen som robotrådgiveren mottar, bør behandles best. Jeg følte at jeg fikk verdifull kunnskap om FinAuts erfaringer fra sjekklistene de publiserte. Disse innsiktene og erfaringene har siden dannet grunnlaget for mitt eget arbeid med å lage en sjekkliste for digital robotrådgivning, sier Saleh.

 

Sjekklistenes konkrete formål er å gi støtte ved utvikling av digitale kundeløsninger og ved internkontroll av at digitale kundeløsninger følger regelverk og bransjenormer.
- FinAut har jobbet aktivt med utvikling av sjekklister som skal bidra til at bransjenormen for God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling praktiseres i alle kanaler, også digitale. Disse er i bruk i flere bedrifter i dag, sier Siv Seglem, adm. dir. i FinAut.

 

RoboCert i Sverige

InsureSec lanserte i februar i år sin RoboCert-sjekkliste, som i stor grad bygger på FinAuts sjekklister. Saleh legger ikke skjul på at det var nyttig å få høre om FinAuts erfaringer med utviklingen av sjekklistene.
- Jeg ble spesielt interessert i sjekklistenes grafiske design, som var både pedagogisk og lett å lese. For et så komplekst problem som digital robotrådgivning, er det spesielt viktig å være klar og konsekvent i utformingen av sjekklisten, noe som jeg tror FinAut har lyktes godt med, sier Saleh.

En av erfaringene som FinAut har gjort seg er nettopp hvor komplekse de digitale løsningene er, og at en vellykket og compliant løsning krever at de ulike miljøene i bedriftene samarbeider. Saleh sier at det er en stor utfordring å skulle konstruere en teknisk løsning som både er brukervennlig og som gir gode råd.
- Dette er komplekse algoritmer og datasystemer som må bygges opp fra bunnen av, og det er ikke alltid lett for en forsikringsdistributør å forstå nøyaktig hvordan et slikt system er strukturert, sier Saleh.

 

Videre samarbeid på tvers av landegrensene

Både FinAut og InsureSec ser verdien av å samarbeide på relevante områder.
- Erfaringene og kunnskapen som FinAut har gjort seg, er ting som har hjulpet meg i mitt eget arbeid til å lage en egen sjekkliste for digital robotrådgivning. Fordi FinAut og InsureSec opererer i samme bransje, tror jeg det er givende for begge parter å utveksle erfaringer, da det kan utvikle begge organisasjoner på kort og lang sikt,avslutter Saleh.