FinAut lanserer nå en ny sjekkliste for digitale kundeløsninger for forbrukslån og kredittkort. Hensikten er å sikre at digitale løsninger følger bransjenorm​en God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, herunder gjeldende regelverk.

Regelverket rundt forbrukslån og kredittkort er strammet kraftig inn de siste tre årene. Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening har vedtatt en bransjenorm for markedsføring av denne type usikret kreditt. Finans Norges medlemmer er også forpliktet til bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. Som et hjelpemiddel for bedriftene har FinAut utviklet sjekklister for å løfte det materielle innholdet i God skikk over i digitale løsninger. Nå lanseres en egen sjekkliste for forbrukslån og kredittkort.

- Finansforetakene tar i stadig større omfang i bruk digitale løsninger for å betjene kundene, enten heldigitale løsninger eller i kombinasjon med personlig betjening. I 2019 opplyste 64 % av de som tok opp nye forbrukslån at dette skjedde heldigitalt uten å være i kontakt med en ansatt *1. Kundebetjeningen, enten den er digital eller personlig, må tilfredsstille de kravene regelverket stiller. Sjekklisten vi nå har utviklet, er et hjelpemiddel for bedriftene til å påse at løsningene følger gjeldende regelverk og bransjenorm​er, sier Siv Seglem, adm. direktør i FinAut.

nytt forbrukslån.png

I Autorisasjonsordningen i kreditt, som nå omfatter nær 5.400 autoriserte, har retningslinjene (nå forskrift) for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån hatt en sentral plass i fagplanen og spørsmålsbasen siden de ble innført i 2017. 

- Kredittordningen omfatter både boliglån, forbrukslån og kreditt knyttet til kredittkort. Autoriserte kredittmedarbeidere skal dermed ha god kunnskap om regelverket, ikke minst hvilke krav som stilles til kartlegging av kundens betjeningsevne og kredittvurderingen, samt plikten til å fraråde dersom det er tydelig at kunden ikke har økonomisk evne til å betjene kreditten, påpeker Seglem.

*1 Forbruker- og Finanstrender 2019.

 

Relevante lenker