Vi vil bli først i verden til å autorisere rådgivningsroboter. Vil du være med?

Stillingstittel: Program Manager

Frist: 20. august 2019

Varighet: Fast

Kontaktperson: adm. dir. Siv Seglem

 

Så vidt vi kjenner til blir Norge det første landet i verden til å autorisere robotrådgivere, Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) setter nå i gang en pilot for autorisering av roboter. Til å lede FinAuts satsing rettet mot digitale kundeløsninger, inklusive etablering av en autorisasjonsordning for digital rådgivning, søker vi nå en dyktig Program Manager i fast stilling.


Stillingens arbeidsoppgaver vil i stor grad være utviklings- og prosjektorienterte. Stillingen krever derfor både evne til operativ ledelse av prosjekter der samarbeid med ulike bedrifter, fag og profesjoner inngår, og til å koordinere ulike prosjekter.

Gjennom 10 år har finansnæringen autorisert sine rådgivere. Nå er de første robotrådgiverne ute i markedet. Disse bør også autoriseres, slik at forbrukerne kan ha tillit til at de får like gode råd enten rådgiveren er menneske eller maskin. Digitale løsninger for rådgivning tilbys nå i økende grad. For å sikre at slike løsninger tilfredsstiller lovkrav, bransjenormer og krav til etikk, har Finans Norge vedtatt å etablere autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger. 

stillingsannonse autorisasjonsordning digitale løsninger

Sentrale oppgaver vil være:

 • Etablering og videreutvikling av autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger
 • Gode prosedyrer for drift av en slik ordning (søknadsprosess, tilsyn etc.)
 • Videreutvikle sjekklister for digitale kundeløsninger innen ulike typer produkter og funksjoner
 • Tett kontakt med medlemsbedriftene
 • Delta i internasjonalt arbeid innen tematikken
 • Bidra forøvrig i FinAuts strategiske og operative arbeid

 

Viktige krav som stilles:

 • God forståelse og sterkt engasjement for digital utvikling
 • Være en sterk pådriver
 • Evne å arbeide både strategisk og operativt
 • Arbeide selvstendig, løsningsorientert og systematisk
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og med ulike typer miljøer (bedrifter/fagmiljøer)
 • Tydelig kommunikasjon med god tone og stil
 • God forståelse for juridiske problemstillinger

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på høyere nivå (primært mastergrad, særlig relevant erfaring kan erstatte dette)
 • Minimum 3-5 års erfaring fra prosjekter (primært som prosjektleder) i tverrfaglige utviklingsprosjekter/utviklingsmiljø, gjerne knyttet til digitalisering, AI, IT etc.)x
 • Gjerne erfaring fra compliance/governance/revisjon i finansbransjen
 • Gjerne ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Stillingen rapporterer til adm. dir. i FinAut.
 

Søknad kan sendes via stillingsannonsen på Finn.no

 

Om FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har som oppgave å drive og videreutvikle næringens autorisasjonsordninger. Eierorganisasjonene er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. 

FinAut er finansnæringens felles kompetanseverksted og har som mål å sikre kvalitet i salg og rådgivning.

FinAut autorisasjon av digitale løsninger