Vi tror jo at vi som jobber i finansnæringen er moderne og digitale. Vi forholder oss til digitale saksbehandlersystemer, og det gis råd via skype eller fra kundestyrte digitale løsninger.

Men er det slik at ansatte behersker digitale verktøy godt nok for å løse oppgaver, innhente og behandle informasjon og i økende grad for å kommunisere med kunder?

Bare fra 2016 til 2018 har finansprodukter kjøpt privatkunder sist år gjennom en kombinasjon av bruk av digitale kanaler og kontakt med ansatte økt fra 17% til 24%. Dette er en trend vi antar vil fortsette. Kilde Forbruker- og finanstrender 2019
 

Vilje til å lære

Våren 2019 deltok over 1.400 ansatte i en kartlegging og egenevaluering av sine digitale ferdigheter. Ansatte svarte også på hvilke verktøy de benyttet og om de anså det som nødvendig å utvikle sin digitale kompetanse.
 

Den dårlige nyheten er at det kun er 52 % som sier at de er trygge på å veilede kunder i bruk av bedriftens egne digitale verktøy. Vi har flere enn 13.000 autoriserte rådgivere, og det er enda flere som daglig jobber med informasjon og veiledning for kunder. De må lære å kommunisere på nye måter, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.
 

 

De ansatte ble spurt: I hvor stor grad mener du å beherske ulike digitale verktøy kundene bruker ved kommunikasjon, kjøp og rådgivning?

 

beherske-digitale-verktøy-700.jpg

 

 
Kartleggingen viser også at ansatte i finans ikke er bedre stilt enn andre, men at det er høy læringsvilje.
 

Den gode nyheten er at ansatte i finansnæringen har sterk vilje til å løfte sin digitale kompetanse, men hva skal de lære, og hvordan? spør Seglem.

 

Spørsmål: I hvilken grad anser du det som nødvendig at du utvikler din digitale kompetanse?

vilje-700.jpg


 

Tilpasset opplæringstiltak

Flere av bedriftene som deltok i kartleggingen har satt i gang konkrete tilpassede opplæringstiltak basert på den kunnskapen de nå har fått om hvor skoen trykker.

FinAut benyttet Norsk Test i egenevaluering og ferdighetstesting av generell digital kompetanse. Norsk Test har gjennom datakortet lang erfaring med slik testing fra andre bransjer og kan tilby ulike tester der du kan velge mellom anonyme eller ikke anonyme besvarelser. Testene dekker digital basiskompetanse i henhold til FinAuts rammeverk.