Forslag til en autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere i næringsliv legges frem til behandling høsten 2020.

Initiativet til utredningen kom etter forespørsler fra medlemsbedriftene for å møte kommende krav i forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) om dokumentasjon av kompetanse, videreutdanning og årlig oppdateringer. IDD skiller ikke mellom privat og næringsliv.

Roy Ditlefsen, direktør i Gjensidige Forsikring, deltok i arbeidet med fagplanene for skadeforsikring og personforsikring.  - Jeg mener det er viktig å utrede muligheten for en felles ordning, som kan sikre en ensartet og god grunnopplæring for alle som s

Roy Ditlefsen, fagsjef i Gjensidige Forsikring, deltok i arbeidet med fagplanene for skadeforsikring og personforsikring. Foto: Privat.

- Jeg mener det er viktig å utrede muligheten for en felles ordning, som kan sikre en ensartet og god grunnopplæring for alle som skal drive med salg og rådgivning til næringslivsmarkedet. Hvis vi får til dette, vil det også kunne bidra til å øke anerkjennelsen til «forsikringsselgeren» og anseelsen til forsikringsbransjen, gjennom profesjonelle og seriøse rådgivere, sier Roy Ditlefsen, fagsjef i Gjensidige Forsikring og og medlem i FinAuts midlertidige fagråd for forsikring næringsliv.

En eventuell autorisasjonsordning planlegges å kunne åpne for tilslutning i 2021.

Fagplanene som setter kompetansekravene er publisert

Utredningen av autorisasjonsordning bygger på fagplanene som er utarbeidet for skadeforsikring og personforsikring. Fagplanene dekker kompetansekravene for forsikringsrådgivere i næringsliv. Rollene som er definert er forsikringsrådgivere innen næringsliv med unntak av rådgivere på landbruksforsikring og industri. Rådgivere hos forsikringsagenter er også omfattet.

- Det er viktig at autorisasjonsordninger dekker minimumskravene i lovverkene, men vel så viktig at innholdet er relevant og treffende for de som jobber som forsikringsrådgivere i næringsliv, sier Lisbeth Lervåg, prosjektleder for arbeidet i FinAut. Dette sikres gjennom godt dugnadsarbeid og tett dialog med bedriftene.

Arbeidet med utvikling av fagplaner startet i august 2019 og et midlertidig fagråd ble opprettet. Fagrådet består av ressurspersoner fra Gjensidige, IF, Fremtind, Eika, Storebrand og Tryg.

kjersti davidsen-300.jpg

Leder av kompetanseutvikling i Fremtind Forsikring AS og leder for fagrådet i Skadeforsikring, Kjersti Davidsen, er godt fornøyd med samarbeidet om fagplanene for forsikringsrådgivere i næringsliv. Foto: Privat.

- Helt fra forespørselen kom fra FinAut i 2019 om å være med i et midlertidig fagråd for næringsliv og jobbe ut fagplaner for forsikringsrådgivere, har jeg følt både iver, glede og stolthet over det arbeidet som gjøres. Arbeidsgruppen og jobbingen har vært preget av høy arbeidsmoral og god innsikt over hva som skal defineres som minimumskompetanse for forsikringsrådgivere i markedet. Det har vært mange – og gode diskusjoner og et meget godt samarbeid, sier Davidsen.

- Dette arbeidet har vært både nyttig og lærerikt, og preget av en effektiv arbeidsmetodikk og god fremdrift i arbeidet, samtidig som det ga god anledning til å få diskutert og forankret de forskjellige valgene, med både fagpersoner og opplæringsmiljøet, internt i eget selskap, sier Ditlefsen.

 

Fagplan for skadeforsikring (PDF)

Fagplan for personforsikring (PDF)

 

Kontakt

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg
E-post: lisbeth@finaut.no
Telefon: 924 01 150