Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Derfor er klimaendringer og den risikoen disse representerer en viktig sak for finansnæringen.

Lønnsom og bærekraftig finansnæring

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Veikartet representerer en målrettet opptrapping av arbeidet frem til 2030.

I omstillingen spiller finansnæringen en viktig rolle gjennom å bestemme hvem som får finansiering og til hvilken kostnad, og hvilke produkter og tjenester som skal tilbys i markedet. Skadeforsikringsforetakene er spesielt viktige i vurderingen av risiko og forebygging av naturskader.

Pådriver og tilrettelegger for omstilling

Omstillingen innebærer også store muligheter – for samfunn, næringsliv generelt og finansnæringen. For å sikre at finansnæringen er godt posisjonert og motivert for å være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling er det viktig at ansatte på alle nivåer i finansnæringen får mer innsikt i grønn finans, ESG-kriteriene og bærekraft.

Kompetanseløft

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter, endrede kundeforventninger og nye reguleringer vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans. Dette aktualiserer et kompetanseløft i finansnæringen. Som en del av dette er bærekraftig finans et eget emne i autorisasjonsordningene.

På denne siden vil FinAut samle linker til aktuelle artikler, fagstoff og rapporter av allmenn interesse, men gjerne knyttet opp til rådgiverrollen i finansnæringen. Bruk gjerne innholdet til å skape diskusjoner om bærekraft i dine omgivelser.

Her kan du lære mer om:

FN har lansert et gratis e-læringskurs om bærekraftig finans, test det ut her.
 

Webinarer

Finansforbundet sender i høst webinar-serien Just Add Finance om bærekraftig finans. Gjennom 30-minutters korte leksjoner kan du få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat du som rådgiver har en rolle i en bærekraftig omstilling.
 

Artikler og rapporter