FinAut åpner nå for at bedrifter kan søke om autorisering av robotrådgivere. Formålet med den nye autorisasjonsordningen er å gi forbrukeren samme kvalitet og standard uavhengig av kanal.

Hovedstyret i Finans Norge vedtok i mars 2019 å opprette en nasjonal autorisasjonsordning for robotrådgivere med FinAut som forvalter av ordningen. Ordningen omfatter kun digitale løsninger som gir råd overfor forbrukere, dvs. gir en personlig anbefaling til kunder, og omfatter produktkategoriene Sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt.

For å kunne bli autorisert må både bedriften og robotrådgiveren tilfredsstille flere krav. Blant annet må robotrådgiveren tilfredsstille bransjenormen "God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling", herunder FinAuts sjekklister for aktuell produktkategori, rådgiveren må ha vært gjennom bedriftens interne produktstyringsprosess, og bedriftens internrevisjon må ha kontrollert at alle krav er innfridd.

Les mer om søknadsprosess og frister: Autorisasjonsordning for robotrådgivere