Etablering av autorisasjonsordninger i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv er vedtatt.

Arbeidet med autorisasjonsordningene startet i august 2019 og et midlertidig fagråd ble opprettet. Fagrådet består av ressurspersoner fra Gjensidige, IF, Fremtind, Eika, Storebrand og Tryg. Initiativet til arbeidet kom etter forespørsler fra medlemsbedriftene for å møte kommende krav i forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) om dokumentasjon av kompetanse, videreutdanning og årlig oppdateringer. IDD skiller ikke mellom privat og næringsliv.

Autorisasjonsordningene har til målsetning å sikre:

  • tilpasning til regelverksutviklingen og krav til dokumentasjon av relevant kompetanse og kompetanseoppdateringer
  • etterlevelse av God skikk
  • økt legitimitet gjennom nasjonale prøver
  • kostnadseffektivitet (felles utvikling av prøver, felles registrering av kompetanse, oppdateringer m.m.)
  • økt verdi for kandidatene, en nasjonal autorisasjon henger høyere enn en intern sertifisering
  • økt verdi for bedrifter som ved ansettelser vet hvilken kompetanse ansatte fra andre bedrifter innehar

I arbeidet med autorisasjonsordningene har det vært viktig at autorisasjonsordningene dekker minimumskravene i lovverkene, men det har vært vel så viktig at innholdet er relevant og treffende for de som jobber som forsikringsrådgivere i næringsliv, sier Lisbeth Lervåg, prosjektleder for arbeidet i FinAut. Dette er sikret gjennom godt dugnadsarbeid og tett dialog med bedriftene.

Kravene til autorisasjon

Fagplanene som setter kompetansekravene i autorisasjonsordningene ble publisert i mai 2020. Rollene som er definert er forsikringsrådgivere innen næringsliv, og rådgivere hos forsikringsagenter er også omfattet.

Kravene til autorisasjon i de nye ordningene er:

  • Bestått kunnskapsprøve
  • Bestått prøve i etikk
  • Bestått praktisk prøve
  • Minimum ett års yrkesrelevant praksis

FinAut vil sende ut invitasjon til medlemsbedriftene om å slutte seg til autorisasjonsordningene i desember 2020.

Webinar 18. november kl. 14-14.45 

Vi inviterer til eget webinar med ytterligere informasjon om autorisasjonsordningene i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv:
Webinar: nye autorisasjonsordninger i næringsliv forsikring

 

Fagplan Skadeforsikring Næringsliv (PDF)

Fagplan Personforsikring Næringsliv (PDF)

 

Kontakt

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg
E-post: lisbeth@finaut.no
Telefon: 924 01 150