FinAuts tall for 1. kvartal viser en markant økning i gjennomførte kunnskapsprøver. Spesielt i mars ble rekordmange kunnskapsprøver avlagt. Over 1500 kunnskapsprøver ble gjennomført, mer enn dobbelt så mange som samme periode i fjor. Dette til tross for at strenge koronatiltak ble innført i midten av mars.

I en normalsituasjon skal kunnskapsprøvene gjennomføres under streng overvåkning av en testleder, eller i en egen eksamenssal hos Folkeuniversitetet. Koronasituasjonen gjorde at denne måten å gjøre det på plutselig ikke lenger var aktuell. Men prøvene skulle fortsatt gjennomføres i kontrollerte former, av hensyn til prøvens legitimitet.

– Vi er imponert over bedriftenes evne til å snu seg rundt og ikke minst over rådgiverne som står på. Fra FinAuts side har vi prioritert å få opp alternative måter å gjennomføre kunnskapsprøvene på, sier Siv Seglem, adm. dir. i FinAut.

Hun forteller at det nyeste tilbudet til bedriftene nå er at de kan la sine kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Her kan flere kandidater fra ulike bedrifter ta kunnskapsprøve med overvåking med webkamera og mobilkamera. Dette sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor.

Se Koronatiltak

En kunnskapsprøve er krevende, men bare ett steg på vei til autorisasjon

En kunnskapsprøve er en elektronisk flervalgsprøve som gjennomføres på PC uten hjelpemidler. En enkeltprøve inneholder inntil 80 spørsmål, og kandidaten må bestå inntil tre kunnskapsprøver. I tillegg må man bestå en etikkprøve i å løse et etisk dilemma og en omfattende praktisk prøve for å bli autorisert.

En forklaring til det høye antallet kunnskapsprøver i første kvartal er høy tilslutning til Personforsikringsordningen som ble lansert i 2019. Ved utgangen av første kvartal var 6 519 kandidater innmeldt. For erfarne rådgivere i personforsikring og autoriserte i andre ordninger, er veien frem til autorisasjon kortere fordi en del av prøvene er felles på tvers av autorisasjonsordninger. Har man bestått kunnskapsprøve i grunnleggende regelverk, etikk, God skikk og personlig økonomi fra før av, holder det med en prøve i personforsikringsemner på 55 spørsmål som tar inntil 90 minutter.

Det ble også avholdt kunnskapsprøver i autorisasjonsordningene Kreditt, Sparing og investering (AFR) og Skadeforsikring. I 1. kvartal utgjorde disse 370 prøver. Se hele statistikken 

Nordea-ansatte gjennomførte til tross for stor kundepågang

Nordea er en av bedriftene som ligger på topp i antall gjennomført kunnskapsprøver, og FinAuts bedriftsansvarlig i Nordea Jorunn Sønju kan fortelle at:

- Hovedårsaken til at det er gjennomført så mange kunnskapsprøver i denne perioden er at Nordea rullet ut kurset personforsikring gjennom KAN Finans 1. februar til alle rådgiverne. Gjennomføringsfristen for kunnskapsprøven ble satt til 01. april, og da koronasituasjonen inntraff var det mange som var godt i gang med forberedelsene til kunnskapsprøven.

sonju.jpg

Jorunn Sønju er bedriftsansvarlig for autorisasjonsordningene i Nordea.

- Det ble svært hektisk ute på kontorene med kunder som trengte råd og støtte som var første prioritet. Vi sa at de rådgiverne som følte de var klare skulle få gjennomføre sine planlagte eksamener der vi hadde mulighet til å gjennomføre det. Kandidatene hadde god avstand og det var færre kandidater oppe av gangen. Her ble det gjort en super innsats av våre testledere slik at det var gjennomførbart.

anita-testleder.jpg

anita.jpg

Rådgiver Anita Kringberg gjennomførte kunnskapsprøven i personforsikring 23. mars med strålende resultater.
Testleder var banksjef Thomas Weberg Tangen, og prøven ble gjennomført på Nordeas kontor på Lillestrøm.

Sønju forteller at Nordea har har gjennomført flest kunnskapsprøver i personforsikring, men også noen i kreditt i denne tiden. Som en konsekvens av koronatiden har Nordea skjøvet på gjennomføringsfristen for kunnskapsprøve i personforsikring fra 01. april til 1. juni i år.

Eksamen fra hjemmekontor

Gjensidige har valgt å kjøre overgangsordningen for personforsikring som et prosjekt.

- Planen var at kandidatene skulle gjennomføre opplæring i januar - februar, og at prøvene skulle gjennomføres i mars - april, med egen intern frist for overgangsordningen som var satt til 1. mai, forteller bedriftsansvarlig i Gjensidige Birgit Medgard.

- I denne perioden skulle ca. 400 kandidater avlegge kunnskapsprøven i personforsikring. Dette er hovedårsaken til trykket vi har hatt på kunnskapsprøver i denne perioden.
 

birgit-2.jpg

Bedriftsansvarlig i Gjensidige, Birgit Medgard.

Koronasituasjonen inntraff i det gjennomføringen av kunnskapsprøvene i personforsikring skulle gå av stabelen i mars og april.

- Selv om 90% av alle ansatte i Gjensidige jobbet hjemmefra i denne perioden, hadde vi et ønske om å opprettholde den planlagte gjennomføringen av prøvene. Etter god sparring med FinAut, så fant vi en løsning for dette. Kandidatene gjennomførte eksamen fra hjemmekontor med delt skjerm til testleder i Teams, forklarer Medgard.

- Selv med svært mange gjennomførte prøver i denne perioden, så har det tatt lengre tid. Dette har ført til at vi ikke har klart å gjennomføre like mange prøver som først planlagt, og noen har derfor blitt utsatt. Vi har allikevel et mål om at alle kandidater i overgangsordningen skal ha gjennomført prøven før sommeren.
 

lisa.jpg

Lisa Charlotte Hansen har vært testleder for 62 kunnskapsprøver fra hjemmekontor.

Gitt ny innsikt i kandidatenes kompetanse

Tilbakemeldingen fra opplæringsansvarlig Lisa Charlotte Hansen ved Kundesenter i Bergen, er at det har vært veldig interessant og lærerikt å gjennomføre prøver i Teams, da dette har gitt ny innsikt i kandidatenes kompetanse. 

- Vi kan tilpasse opplæringen til temaene vi ser at kandidatene har utfordringer med, forteller Hansen.

- Kandidatene har gitt uttrykk for at så lenge alt går som det skal uten tekniske problemer, har denne måten å gjennomføre prøven på gitt en større trygghet og ro, da de sitter alene og uforstyrret, sammenlignet med å sitte flere sammen slik de vanligvis gjør.