Nå er det snart jul og året 2020 nærmer seg slutten. Det har vært et helt annerledes år som har påvirket hver og en på forskjellige måter både i jobb og privat. Vi håper som alle andre, at 2021 blir et mer normalt år, og at vaksinering vil hjelpe oss til det.

Noe av det som har imponert oss fra finansbedriftene og ansatte, er at man har klart å omstille seg så raskt. I starten var det et stort trykk på behandling av reiseforsikringer og avdragsfrihet. Etter sommeren ser vi også at det er større behov for råd og veiledning i personlig økonomi, og etterspørselen etter personforsikringer har økt voldsom.

Rekord i antall gjennomførte prøver

Derfor er det flott at kompetansen stadig økes gjennom autorisasjonene, som er til det beste for kundene. Det har aldri vært avholdt flere prøver enn i 2020. Samtidig har 8031 autoriserte rådgivere oppdatert seg på etiske dilemmaer hittil i år.

Flesteparten av rådgiverne har to eller flere autorisasjoner, og antallet autorisasjoner er fordelt som følger:

  • Sparing og investering: 5959
  • Kreditt: 5568
  • Skadeforsikring: 6510
  • Personforsikring: 5832

Kompetanse i personlig økonomi er etterspurt

Alle kan søke og se om sin rådgiver eller kontaktperson er autorisert på finaut.no. Det kan forventes økt pågang fra kunder som trenger hjelp og veiledning på grunn av høy gjeld kombinert med  inntektsbortfall. Finans Norges generelle holdning er at forbrukere oppfordres til å snakke med autoriserte rådgivere eller gjeldsrådgivere hos NAV mens det ennå kan være tid til å hjelpe. Vi oppfordrer alle rådgivere til å ruste opp sin kompetanse i personlig økonomi for å kunne møte denne pågangen og gi kvalifiserte råd til de som trenger det.

God skikk skal følges i all kundebehandling

En autorisasjon er dokumentert kompetanse. Det er gledelig at nå som Finansavtaleloven er vedtatt, så anerkjennes det at en rådgiver skal ha kompetanse. Det samme gjelder bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. God skikk er grunnmuren i alle autorisasjonsordningene, og skal følges i alle kundesamtaler.

I 2020 har FinAut behandlet flere saker der rådgivere er meldt inn for brudd på god skikk, og dette viser at finansnæringens selvregulering fungerer.

Nye autorisasjonsordninger fra 2021 

Bransjenormen God skikk skal gjelde uavhengig av om man søker råd fra en ansatt eller en robot. Fra 2021 kan robotrådgivere autoriseres. I løpet av første kvartal, neste år, lanserer vi også de to første autorisasjonsordningene for næringsliv i forsikring. Vi vil takke alle som også på disse områdene har bidratt stort i dugnadsinnsatsen med utvikling av de nye autorisasjonsordningene.

Ha en riktig god jul og alle gode ønsker når vi ser håpefullt frem til et godt 2021.