Sparing og plassering og Skadeforsikring er godt etablerte ordninger med ganske jevn turnover. I Q4 er det avlagt flere prøver enn i forrige kvartal.

I første kvartal ble det gjennomført mange prøver i Kreditt før overgangsordningen gikk ut. I Q4 ble det innmeldt 219 kandidater og autorisert 159 rådgivere.

Personforsikringsordningen ble åpnet i 2019 og antall innmeldinger og autorisasjoner viser en høy tilslutning. Ved årsskiftet var det 4113 innmeldte kandidater. Det er gjennomført totalt 1876 kunnskapsprøver i Q4. Av dette utgjør 1301 prøver i Personforsikring og bestått prosenten er på 86,7% mot forrige kvartals 87,6%.

Antall kunnskapsprøver for ordninger Kreditt, AFR og Skadeforsikring i 4. kvartal er på totalt 575, av disse er 409 bestått (71%). Gjennomført 309 praktiske prøver i Q4 hvorav 199 i Skadeforsikring. Bestått prosenten er over 80% i de tre ordningene.