Vil du være med å utvikle finansnæringens kompetanse?

Vi søker en ny kollega som sammen med oss kan videreutvikle FinAut og koordinere og følge opp mange av våre spennende oppgaver.

FinAut er finansnæringens viktigste fellestiltak for å sikre god rådgivning til forbrukere innenfor sparing og investeringer, forsikringer eller finansiering. Det gjøres gjennom fagplaner og autorisasjonsprøver som sikrer kompetansen hos rådgiverne og etterlevelse av bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

FinAut arbeider tett og dugnadsbasert med medlemsbedriftene. Som ansatt i FinAut må du derfor ha gode samarbeidsevner.

Hovedoppgavene som administrasjonskonsulent vil være:

  • Prosjektkoordinator
  • Styresekretær
  • Regnskap og budsjett
  • Annet administrativt arbeid 


Søknadsfrist er 16. november 2020

Les hele stillingsannonsen på finn.no