Dato: 27. januar 2021 kl. 09.00 - 13.00

Hensikten med utviklingsseminaret er å samle alle dere ressurspersoner som er ekstra dedikert i FinAuts arbeid, øke fellesskapet og få innspill til FinAuts strategiske utvikling og videre arbeid. 

FinAut definerer begrepet kompetanse ved hjelp av ”kompetansetrekanten”, og definisjonen ligger til grunn for alle autorisasjonsordningene.

Kompetansetrekanten.png

Kl. 09.00  Velkommen til FinAuts utviklingsseminar

Kavalkade og andre innslag
v/Gry Nergård, styreleder og forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og Siv Seglem, adm. dir. i FinAut

Del 1: Fagkompetanse

Kl. 09.20 Hva vet du om personlig økonomi og forsikring? Kort og uhøytidelig Kahoot
v/Inger F. Kvaal, Leder Personforsikring i Eika Forsikring AS og styremedlem i FinAut. 

Endring i kundenes personlige økonomi, rådgiveres kompetanse i personlig økonomi
v/Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika og medlem i fagrådet for Sparing og investering. Betraktninger og kommentarer rundt Poppe sin rapport om personlig økonomi.

Forsikring i trygghetens tid
Forsikring i Trygghetens tid er et begrep i tiden, som stadig blir mer aktuelt. Hva tenker vi vil skje med kundens adferd fremover i og etter pandemien, og hvordan vil dette påvirke bank- og forsikringsbransjen?
v/ Tor Håkon Ballo, direktør Produkt & Underwriting i Eika Forsikring.

Kl. 10.10 -  10.20   Pause

Kl. 10.20 Fagrådene
Fagrådene i FinAut er de faglige garantistene sammen med styret for at innholdet i fagplanene er relevante og dekkende. De er satt sammen av dyktige fagressurser som kjenner til rådgiveres praktiske hverdag. Fagrådene er helt sentrale i videreutvikling av autorisasjonsordningene og viktige bidragsytere til strategien. Vi spør derfor fagrådslederne hva de har diskutert rundt utviklingstrekk i sine fagområder og hvilken betydning det vil kunne få for bedriftene og rådgiverne.

v/ Lise Ljungmann Haugen, fagråd Sparing og investering, Kjersti Davidsen, fagråd Skadeforsikring, Mette Røen Homstvedt, fagråd Personforsikring, Rolf Mæhle, fagråd Kreditt, Arild Kristoffersen, Tverrgående fagrådet.

Del 2: Etisk kompetanse

Når rett står mot rett – bli en mester i etiske dilemmaer

Etiske dilemmaer er en del av arbeidshverdagen vår. Vi presenterer Etikkboosten, vi spiller og konkurrerer. Det blir premier!

Har du ikke prøvd Etikkboosten enda, registrer deg her: https://portal.attensi.com/ (eller last ned appen) og skriv inn bedriftskoden: EtikkboostenOpplever du tekniske problemer, ta kontakt på post@finaut.no, slik at du er klar til å delta i konkurransen den 27. januar.

  • Tren deg på spillet allerede nå, og få et forsprang før konkurransen starter ved å lære deg mer om etikk samt teknikken i spillet.

Kl. 11.15 - 11.45 Lunsjpause

Del 3: Kommunikasjon

Kl. 11.45 Kommunikasjon og digital kompetanse før og etter korona
FinAut presenterer resultater fra undersøkelse blant rådgivere gjort i oktober 2020 om deres egenvurdering av kompetanse i å veilede kundene i bruk av digitale verktøy. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019. 

Fremtidens kundereise
Om digital kompetanse og kommunikasjon, omni-kanal, assistert rådgivning, bruk av data, riktig kunde i riktig stol til riktig tid, kundereise fremfor produktreise.
En samtale mellom Anders Karde, Nordea, Head of Digital Sales og Liv Krokan Murud, leder HR utvikling SpareBank1 Østlandet, medlem i FinAuts tverrgående fagråd.

God skikk og rådgivningsansvaret
Dag Jørgen Hveem har spesialisert seg på bankers rådgivningsansvar overfor forbrukere. Dag Jørgen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, styremedlem i FinAut, advokat og økonom. I FinAut er han en helt sentral ressurs i utvikling av bransjenormen God skikk.

Oppsummering av dagen og avslutning

Kl. 13.00 Slutt