Dato: 27. januar 2021 kl. 09.00 - 13.00

 

Hensikten med utviklingsseminaret er å samle alle dere ressurspersoner som er ekstra dedikert i FinAuts arbeid, øke fellesskapet og få innspill til FinAuts strategiske utvikling og videre arbeid. 

FinAut definerer begrepet kompetanse ved hjelp av ”kompetansetrekanten”, og definisjonen ligger til grunn for alle autorisasjonsordningene.

Kompetansetrekanten.png

Kl. 09.00  Velkommen til FinAuts utviklingsseminar

Kavalkade og andre innslag
v/Gry Nergård, styreleder og forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og Siv Seglem, adm. dir. i FinAut

Del 1: Fagkompetanse

Kl. 09.20 Hva vet du om personlig økonomi og forsikring? Kort og uhøytidelig Kahoot
v/Inger F. Kvaal, Leder Personforsikring i Eika Forsikring AS og styremedlem i FinAut. 

Endring i kundenes personlige økonomi, rådgiveres kompetanse i personlig økonomi
v/Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika og medlem i fagrådet for Sparing og investering. Betraktninger og kommentarer rundt Poppe sin rapport om personlig økonomi.

Forsikring i trygghetens tid
Forsikring i Trygghetens tid er et begrep i tiden, som stadig blir mer aktuelt. Hva tenker vi vil skje med kundens adferd fremover i og etter pandemien, og hvordan vil dette påvirke bank- og forsikringsbransjen?
v/ Tor Håkon Ballo, direktør Produkt & Underwriting i Eika Forsikring.

Kl. 10.10 -  10.20   Pause

Kl. 10.20 Gruppearbeid i fagrådene
Fagrådene har allerede diskutert utviklingstrekkene og hvilken betydning vil det få for faglig innhold for bedriftene og rådgiverne. Hva tenker de etter å ha hørt innleggene til Jan Ludvig og Tor Håkon?
Fagrådene er viktige bidragsytere til strategien til FinAut.

Kl. 10.20 De andre deltakerne utfordres til å komme med innspill og svar på spørsmål i chat

Vi deler tanker og innspill

Del 2: Etisk kompetanse og God skikk 

Kl. 10.50 God skikk og rådgivningsansvaret
Dag Jørgen Hveem har spesialisert seg på bankers rådgivningsansvar overfor forbrukere. Dag Jørgen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, styremedlem i FinAut, advokat og økonom. I FinAut er han en helt sentral ressurs i utvikling av bransjenormen God skikk.

Kl. 11.00 Når rett står mot rett – bli en mester i etiske dilemmaer
Etiske dilemmaer er en del av arbeidshverdagen vår. Vi presenterer Etikkboosten, vi spiller og konkurrerer. Det blir premier!

Kl. 11.30 - 12.00 Lunsjpause

Del 3: Kommunikasjonsferdigheter

Kl. 12.00 Kommunikasjon og digital kompetanse før og etter korona
FinAut presenterer resultater fra en fersk undersøkelse blant rådgivere, deres egenvurdering av kompetanse i å veilede kundene i bruk av digitale verktøy. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019. 

Kl. 12.20 Fremtidens kundereise
Om digital kompetanse og kommunikasjon, omni-kanal, assistert rådgivning, bruk av data, riktig kunde i riktig stol til riktig tid, kundereise fremfor produktreise.
En samtale mellom Anders Karde, Nordea, Head of Digital Sales og Liv Krokan Murud, leder HR utvikling SpareBank1 Østlandet, medlem i FinAuts tverrgående fagråd.

Oppsummering av dagen og avslutning

Kl. 13.00 Slutt