FinAut åpner to nye autorisasjonsordninger, Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv, i løpet av første kvartal 2021. Kompetansekravene er satt i fagplanene som ble lansert i mai 2020.

Webinar 18. november kl. 14-14.45 

Vi inviterer til eget webinar med ytterligere informasjon om autorisasjonsordningene i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv:
Webinar: nye autorisasjonsordninger i næringsliv forsikring

 

Les mer om de nye autorisasjonsordningene i næringsliv:
Forsikringsrådgivere i næringsliv kan autorisere seg fra 2021

 

Kontakt

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg
E-post: lisbeth@finaut.no
Telefon: 924 01 150