FinAut gjennomfører nå en kartlegging av omfanget av robotrådgivningsløsninger som ønskes autorisert i 2021.

Tildeling av autorisasjon skjer i to puljer og fristen for å levere søknad til første pulje er 12. april.

Kartlegging av interesse

Av hensyn til planlegging, ønsker FinAut bl.a. tilbakemelding på:

  • om bedriften har robotrådgiver som ønskes autorisert,
  • når det i så fall er aktuelt med autorisering (før sommeren eller i løpet av høsten  2021,  evt. senere).

Les mer om autorisasjonsordningen og svar på kartleggingen: Autorisasjonsordning for robotrådgivere

Svarfrist på kartleggingen er 15. februar.