FinAut har gjennomført en kartlegging av omfanget av robotrådgivningsløsninger som ønskes autorisert i 2021.

Kartleggingen har gitt et bilde av interessen. 

Tildeling av autorisasjon skjer i to puljer og fristen for å levere søknad til første pulje er 12. april.

Svarfrist på kartleggingen var 15. februar.

Les mer om søknadsprosessen her: Autorisasjonsordning for robotrådgivere