KAN Finans, SPAMA og BI tilbyr kurs innen opplæring og kompetanseutvikling. Flere av kursene er skreddersydd for ulike fagområder.

 

BI

I februar starter Handelshøyskolen BI opp to kurs som er skreddersydd for forsikringsnæringen. Målgruppen er deg som jobber i forsikringsselskap, hos forsikringsmeglere- eller agenter, og ønsker å lære mens du jobber. Les mer om kursene på lenkene under – og bruk vinteren til å møte sommeren med ny kompetanse. BI Executive er videreutdanningen som hjelper deg videre, dit du vil.

Kurs: Forsikrings- og erstatningsrett

Kurs: Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen

 

Kurstilbud hos BI 

1. Digital forretningsforståelse, 7,5 sp
(Ikke bransjespesifikt kurs, men flere gjesteforelesere fra finansnæringen og et kurs Finansforbundet har kjøpt med suksess hos BI)

2. Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 sp
(Ikke bransjespesifikt kurs, men også dette kurset her gjesteforelesere fra finansbransjen og kurset har med suksess vært tilbudt via Finansforbundet)

3. Forsikrings- og erstatningsrett, 7,5 sp

(Bransjespesifikt kurs rettet direkte mot forsikringsnæringen.

4. Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen, 15 sp

(Bransjespesifikt kurs rettet direkte mot forsikringsnæringen)

5. Den digitale endringsagenten, 7,5 sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men svært aktuelt for bank- og forsikringsnæringen. Flere gjesteforelesere fra finansnæringen og et kurs Finansforbundet har kjøpt med suksess hos BI)

6. Effektive team – innflytelse gjennom ledelse, 7,5 sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men svært aktuelt da team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene)

7. Endringsledelse, team og coaching, 30 sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men svært aktuelt da kravet til omstilling er høyt og endring skjer stadig raskere og mer omfattende enn tidligere)

8. Prosjektledelse 1, 7,5 sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men kurset gir en grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering og styring av prosjekt)

9. Risk Management, 7,5 sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men flere gjesteforelesere fra finansnæringen og et svært aktuelt kurs for å få et bevisst forhold til risikohåndtering)

10. Personvern og GDPR, 75, sp

(Ikke bransjespesifikt kurs, men aktuelt for alle som jobber tett med personopplysninger)

 

Nyhet fra BI: Korte, digitale nettkurs

Nytt fra BI er korte, digitale nettkurs innen relevante og fremtidsrettede fagområder.

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kursene er at de har ett 3-timers webinar, hver uke. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi med fagstoff i ulike former; video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.  Ved å ta tre kurs i en kursserie, kan utdanningen formalisere med en eksamen og studiepoeng.

Les mer om BI sine korte, nettbaserte kurs og finn utdypende informasjon om bl.a. disse aktuelle kurs-seriene:

 • Økonomistyring og forretningsforståelse
 • Stress, motivasjon og selvledelse
 • Customer Experience Management

 

 

KAN Finans sine kurs våren 2021

KAN Finans tilbyr kurs og opplæringsmateriell til alle fagplanene fra FinAut, men også mye annen opplæring:

 • Næring - Læringsløp for:
  • Skadeforsikring
  • Personforsikring
 • Informasjonsgivere (MiFID II/ESMA-opplæring):
  • for de som kun gir informasjon
 • Antihvitvaskingsopplæring (med oppdateringsmoduler) for:
  • rådgivere
  • ledere og styret
 • Bærekraft
 • GDPR
 • Personforsikring praktisk prøve
  • 2 treningscase
  • 4 eksamenscase  
  • godkjent som Praktisk prøve
 • Skadeforsikring praktisk prøve som telefonmøte eller fysisk møte
  • Treningscase
  • 9 eksamenscase
  • godkjent som Praktisk prøve
 • AFR simulerte kundemøter  
  • fysisk møte
  • telefonmøte
  • for trening til praktisk prøve
 • Faglig påbygging
  • Sparing og plassering – for investeringsrådgivere
  • Hvordan komme i gang med å rådgi på sparing og plassering
  • Pensjon
 • Ledelse i praksis – simulerte treninger for å bli bedre til å
  • Lede seg selv
  • Lede individet
  • Lede teamet
 • Skreddersydd lederopplæring tilpasset egen bedrift
 • Læringsløp i AFR, Kreditt, Skadeforsikring og Personforsikring etter oppdaterte fagplaner
 • Webinarer

Alle kurs er tilpasset at kandidatene kan ha ulike autorisasjoner/godkjenninger fra før.

Kursene tilbys med veiledning. I tillegg bistår KAN Finans til utvikling og produksjon av bedriftsinterne og -spesifikke opplæringer.

Ta kontakt på post@kanfinans.no for mer informasjon, eller les mer på våre nettsider.

 

 

 

SPAMA-opplæringstilbud 

Spama har et omfattende tilbud innenfor kompetanseutvikling og tilbyr opplæring til alle autorisasjonsordningene, kunnskapsprøvene og kompetanseoppdateringene i FinAut.

Vi har også tilbud på simulerte praktiske prøver til autorisasjonsordningene i Skadeforsikring, og Personforsikring hvor begge er godkjent av FinAut.

Nytt i 2021 er opplæring til autorisasjonsordningene i Næring, Person og Skadeforsikring.

I tillegg tilbyr vi andre kurs som kan være relevante for ansatte i bank/finans/forsikring:  

 • Ajour- portal med løpende oppdateringer innenfor aktuelle temaer for finanssektoren
 • GDPR- for alle ansatte
 • Kurs for informasjonsgivere
 • Hvitvasking alle ansatte
 • Antikorrupsjon
 • Antihvitvasking for forhandlerkanalen til finansieringsselskapene
 • HMS for ledere
 • HMS for verneombud
 • Omfattende tilbud på flere kurs innen Bærekraft
   

Vårt tilbud består også av kurs og konferanser: se alle våre tilbud her: www.spama.no

Spama løser de unike opplæringsbehov som finnes i hver enkelt virksomhet gjennom egne prosjekter.

Mange års erfaring og et stort faglig team sikrer god kvalitet og bruk av moderne digitale løsninger.