Privatøkonomi – hva kan rådgiver gjøre

Bedre oversikt over virkemidler til bruk i rådgivning og samtaler med kundene

 

Finans Norge og NAV arrangerer et webinar om samarbeidet  fredag 18.juni kl 09.00 -10.00 påmelding på Finans Norge sin side:

https://www.finansnorge.no/aktuelt/arrangementer/2021/kan-du-som-radgiver-hindre-at-folk-havner-i-gjeldsfellen/

 

Finans Norge og NAV har innledet et samarbeid for å synliggjøre at både bankene og NAV kan bistå med råd som kan hjelpe folk som får/er i ferd med å få økonomiske problemer.

 

På Finans Norge sin hjemmeside finnes en egen flik for privatøkonomi:

https://www.finansnorge.no/verktoy/okonomi--og-gjeldsradgivning/

 

Fra disse sidene kan man gå videre til NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningsportal:

https://www.nav.no/okonomi-og-gjeld NAV har direkte lenker til finansnorge.no.

 

Med all denne informasjonen samlet på ett sted håper vi at forbrukere som trenger det lettere finner informasjon, og at det enten kan være til direkte hjelp for dem, eller at det kan brukes som underlag for samtale med banken og/eller NAV.

 

Søk råd i tide

NAV og Finans Norge sin felles oppfordring er å søke råd i tide. Deres erfaring er at det er lettere å komme frem til gode løsninger med kreditorene og forhindre at gjelden eskalerer og det blir også formidlet gjennom en felles informasjonskampanje.

 

Som sagt har vi oppfordret folk til å ta kontakt med banken eller NAV heller før enn senere, når det oppstår økonomiske problemer. Rådgiverne – og kundebehandlere må derfor være oppmerksomme på at de kan få henvendelser fra folk som vil snakke om hva de bør gjøre i en vanskelig økonomisk situasjon.

 

Vi håper og tror den informasjonen som er lagt ut kan være et godt verktøy i en slik samtale. Dersom det ikke er noe banken kan bidra med, bør kunden oppfordres til å ta kontakt med NAV. Og da kan dere jo også se på informasjonssiden til NAV sammen, for å se hva kunden kan snakke med dem om.