Ved slutten av 2020 kunne vi telle over 5.700 nye autorisasjoner i forsikring. – Det er imponerende at så mange har fullført en autorisasjon i en periode med så stort arbeidspress som det var i koronaåret 2020, sier administrerende direktør Siv Seglem i FinAut.

I starten av pandemien i mars i fjor var det et stort trykk på behandling av reiseforsikringer og avdragsfrihet. Etter sommeren ble det større behov for råd og veiledning i personlig økonomi, og etterspørselen etter personforsikringer økte voldsom. Da økte også antallet innmeldte kandidater fra 4.000 til nesten 7.000. Se statistikk for 2020

– I en travel tid med mye kundepågang kunne en konsekvens være at det ble mindre tid til kompetanseheving, men det har ikke slått til. Både fra finansbedriftene og fra den enkelte ansatte har interessen vært høy for å holde tempo og benytte muligheter til å kvalifisere seg. Alle eksamensprøver ble tilpasset slik at de kunne gjennomføres fra hjemmekontor med testleder som «fjernovervåker», sier Seglem.

Hun forteller at noe av det som har imponert FinAut mest er at finansbedriftene og deres ansatte har klart å omstille seg så raskt.

Flesteparten av rådgiverne i bank og forsikring har to eller flere autorisasjoner, og antallet autorisasjoner per 01.01.2021 er fordelt som følger:

  • Sparing og investering: 5959
  • Kreditt: 5568
  • Skadeforsikring: 6510
  • Personforsikring: 5832

Fra 2021 åpnet også to nye autorisasjonsordningene for næringsliv i forsikring, se side 15 i årsrapporten (PDF). Alle kunder kan søke opp om sin rådgiver er autorisert i registeret på www.finaut.no