Nå er det klart for et nytt webinar om gjeldsrådgivning. Vi gleder oss til å møte de to rådgiverne Eldar fra SpareBank 1 SMN og Maria fra NAV som skal ta for seg et praktisk case, der de hjelper familien Khaos til å komme seg på fote igjen. Hvordan kartlegger rådgiverne familiens økonomi, og hvilke råd vil de gi? 

Finans Norge og NAV samarbeider for at NAV og bankenes rådgiverapparat skal kjenne bedre til hva den andre kan bidra med. 

Webinar: Tirsdag 28. september kl. 9.00-10.00

Du kan lese mer om webinaret og melde deg på Finans Norge sin side:
https://www.finansnorge.no/aktuelt/arrangementer/2021/for-radgivere-i-bank-og-nav-hvordan-komme-ut-av-gjeldsknipa/