Det er viktig å sørge for at kundene møter rådgivere og selgere med oppdatert kompetanse. Alle autoriserte og godkjente skal derfor gjennomføre kompetanseoppdateringer årlig. Blant temaene for oppdatering i 2018 finner vi terror, individuell pensjonssparing og nye rammer for kreditt- og forbrukslån.

 

Fagrådene bestemmer innhold

Oppdateringsfagplanene utarbeides av fagrådene for AFR/Kreditt, skadeforsikring og tverrgående emner. Prosessen startet allerede før sommeren, og fortsatte utover høsten. Finanstilsyn, Forbrukerråd, klagenemdene, opplæringsleverandørene og andre fagressurser er konsultert om aktuelle temaer.
 


Fokus på terror

- Terror er ofte handlinger som utføres for å oppnå for eksempel en politisk eller religiøs endring gjennom å spre frykt og utøve voldshandlinger. Særlig i reisesammenheng er terror blitt et begrep som er verdt å bite seg merke i. Det er viktig at næringens selgere og rådgivere kan rådgi kunder som reiser til et land som er eller har vært rammet av terror, og hvordan de skal forholde seg dersom terror oppstår der kunden er, sier fagrådsleder i Skadeforsikring, Kjersti Davidsen (SpareBank 1).
 


Må kunne forklare både fordeler og ulemper ved IPS
Fra 1. november 2017 kunne man starte sparing i en ny og gunstigere ordning for individuelle pensjonssparing (IPS), og dette er et av temaene AFR-autoriserte skal være oppdatert på.

- Vi lever stadig lenger. For å oppnå ønsket levestandard som pensjonist, må mange selv spare til egen pensjon. Ny IPS-ordning er en gladnyhet for de som er opptatt av dette, og det er grunn til å tro at det vil bli en stor etterspørsel etter dette produktet. Våre autoriserte rådgivere må naturligvis kjenne til, forstå og kunne forklare hvordan denne nye spareordningen fungerer. Man må kunne redegjøre for de klare fordeler IPS gir, men det er også viktig å gjøre kundene oppmerksom på mulige ulemper f.eks. i form av bindinger når det gjelder uttak eller disponering av den oppsparte pensjonskapitalen, sier fagrådsleder i AFR, Arne Johan Hovland (Verdipapirfondenes Forening). 
 


Venter stor oppmerksomhet rundt utlånspraksis

- Veksten i forbrukslån vekker bekymring hos myndighetene, og i 2017 ble det derfor innført konkrete reguleringer og retningslinjer for å begrense veksten og sikre at kredittvurderingen er robust og mest mulig lik kredittinstitusjonene imellom. Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån er nå gjenstand for kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Retningslinjene har mange likhetstrekk med boliglånsforskriften, og det er ventet at tilsynet vil ha stor oppmerksomhet rundt dette i sin oppfølging av institusjonene, sier Rolf Mæhle, fagansvarlig for kreditt.

 

Nedenfor kan du se alle oppdateringstemaene for 2018:

GOS

Tema 1: Terror 

Tema 2: IDD og kompetansekrav

Tema 3: IPID («Insurance Product Information Document»)

AFR

Tema 1: Sparing til barn – vergemålsloven

Tema 2: Nye IPS

Tema 3: Kapitalforsikring

Tema 4: Mifid 2

Kreditt

Tema 1: Nye rammer for kredittkort og forbrukslån

Tema 2: Tvangsfullbyrdelsesloven og Tinglysningsloven

Tema 3: Ny finansavtalelov

Tema 4: Boliglånsforskriften

Tverrgående emner

Tema 1: Systematisk håndtering av etiske dilemmaer

Tema 2: Hvitvasking

Tema 3: Personopplysningsloven

Tema 4: God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling