Fra venstre: Nan Evy Stende (Storebrand), Carl Fredrik Hirsch (Gjensidige Forsikring), Cecilie Bjelland (Tryg), Jakob Bergmann Eriksen (DNB Forsikring), Kristin Jansdatter Madsen (FinAut), Hans Jørgen Lund (BI), Liv Raaum (If), Pål Borge-Eikli (SpareBank1 Forsikring), Mona Eek-Jensen (Nordea liv), og Katrine Frøyland Kirkebø (BI).

Fagrådet i personforsikring hadde sitt konstituerende møte 25. januar 2018. Fagrådets hovedoppgave er å utvikle det faglige innholdet i personforsikring og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

 

Mona Eek-Jensen, Nordea Liv

Mona jobber som markedsdirektør i Nordea Liv, der hun er ansvarlig for distribusjon og salg av pensjon- og risikoprodukter, både innenfor bedrift og privatmarkedet.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Jeg ser frem til å samarbeide med dyktige folk fra andre selskap i bransjen.

Jakob Bergmann Eriksen, DNB Forsikring

Jakob har jobbet i forsikring siden 1997, nå i DNB Forsikring som leder for kvalitet og forbedring. Relevant erfaring som han tar med seg inn i fagrådet er at han har jobbet mye med opplæring av skade- og personforsikring for rådgivere i privatmarkedet. Han har i dag ansvar for å sikre det faglige innholdet i opplæring innen skade- og personforsikring for privatmarkedet.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- At Fagråd personforsikring vil bidra til at rådgivning rundt disse viktige produktene blir enda bedre og at langt flere kunder blir satt i stand til å ta gode valg i forhold til inntektssikring.

Pål Borge-Eikli, SpareBank 1 Forsikring

Pål er produktsjef for personforsikringsproduktene i SpareBank 1 Forsikring AS. Han har ansvaret for lønnsomhet, produktutvikling, compliance og opplæring. Han har jobbet i SpareBank 1 Forsikring i hele sitt yrkesaktive liv. Pål er utdannet økonom fra The University of Newcastle i Australia.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Først og fremst så er jeg stolt av å være medlem i Fagråd personforsikring. Jeg ser frem til å samarbeide med kolleger fra andre selskaper om kompetansekrav for rådgivere, samt å få bidra med min kompetanse og erfaring knyttet til personforsikringsområdet.

Cecilie Bjelland, Tryg

Cecilie jobber i Pris og Produkt Privat i Tryg Forsikring. Her jobber hun som produktspesialist med arbeidsoppgaver som bl.a. pris og produktendringer, vilkårsarbeid, fagspørsmål og utvikling av helseskjema. Hun er utdannet Markedsøkonom BI og Bachelor of Management BI. 

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Å jobbe sammen med representanter fra andre selskap for å få på plass kompetansekrav som stilles for personforsikringer.

Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige Forsikring

Carl Fredrik er produktsjef og advokat i APP (Analyse, Produkt og Pris) i Gjensidige. Hans spesialfelt er private personforsikringer, samt juridiske spørsmål knyttet til disse. Tidligere har han jobbet innen livs- og pensjonsforsikring, samt startet Gouda Reiseforsikring der han i mange år var daglig leder.

Hva ser du mest frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Jeg brenner for å øke interessen og kompetansen innen personforsikring, både blant forsikringsrådgivere og kunder. Vi vil oppleve større behov og etterspørsel etter personforsikringer i fremtiden, og jeg vil gjerne bidra til at rådgivningen skjer på en trygg og engasjerende måte.

Nan Evy Stende, Storebrand

Nan Evy er salgsspesialist i Storebrand Forsikring, der hennes hovedoppgaver er opplæring, oppdateringer og autorisering av rådgivere i forsikring for privatpersoner. Dette omfatter produktopplæring, opplæring innenfor personlig økonomi, familierett samt offentlige ytelser. Hun har selv mange år bak seg som rådgiver og har både GOS og AFR via FinAut og BI.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Som medlem av fagrådet får vi anledning til å påvirke hvilket kunnskapsnivå bransjens rådgivere bør ha innenfor dette fagfeltet. Vi må hensynta at kandidatene kommer fra flere selskap og med forskjellige arbeidsoppgaver og målet må, etter min mening være å gjøre ordningen så relevant som mulig for kandidatene og at det styrker dem i dere hverdag.

Liv Raaum, If

Liv er leder for personforsikring i privatmarkedet i If. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har jobbet i If siden 2008, spesielt med Ifs personforsikringssatsning. Hun startet sin karriere som konserntrainee i Storebrand i 1999 og har siden hatt ulike spesialist- og lederroller innenfor kommunikasjon, salg og produktutvikling.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring?

- Jeg er opptatt av at vi skal hjelpe kundene våre gjennom god rådgivning og konkrete anbefalinger. Innenfor personforsikring er dette både ekstra viktig og ekstra krevende. Gjennom arbeidet i fagrådet vil vi få opp et godt rammeverk som sikrer at bransjen totalt sett styrker sin rådgivningskompetanse innenfor personforsikringsområdet. Det gleder jeg meg til å bidra til!

Katrine Kirkebø, BI

Katrine har jobbet 20 år med tjenestepensjon i Nordea Liv, og deretter 6 år ved Handelshøyskolen BI. Der er hun direktør for Executive Bachelor, hvor Bank og Forsikring er en av tre forretningsområder. Hun er særlig opptatt av hvordan god kvalitet kan sikres i læring i en digital kontekst. Av utdanning er Katrine utdannet Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hun sitter også som styremedlem i Eficert.

Hva ser du frem til å jobbe med som medlem i Fagråd personforsikring? 

- Min jobb er primært å være observatør, samt å inneha innsikt i Autorisasjonsordningene i Forsikring som BI frem til nå har forvaltet for Finans Norge/ FinAut. I en tid da kompetansebehovet i forsikringsbransjen er i hurtig endring håper jeg å kunne bidra med innspill til kompetansebehov på ulike nivåer og også bidra til å sikre at kompetansekravene i henhold til IDD ivaretas.