Tusen takk for enda et spennende år!

I FinAut jobber vi sammen med næringen for å sikre god kvalitet i informasjon og rådgivning, slik at kundene kan gjøre gode valg.

Autorisering og godkjenning av medarbeidere pågår i stor skala. Finansnæringen ønsker at samme kvalitet skal komme kundene til gode uavhengig av teknologi, og FinAut skal derfor fortsette arbeidet med God skikk i digitale løsninger.

I 2017 har de tilsluttede bedriftene sammen med FinAut:

  • utviklet nye/justerte regler for God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
  • besluttet at reglene også skal gjelde for digitale prosesser, og testet ut sjekklister for digitale løsninger
  • utviklet et rammeverk for  digital kompetanse hos medarbeidere, som er testet ut hos noen bedrifter
  • arbeidet gjennom fagrådene med tilpasninger og nyutviklinger knyttet til MiFID, IDD, Boliglånsdirektivet m.fl.
  • godkjent og autorisert ca. 560 selgere og rådgivere i forsikring
  • autorisert ca. 290 nye finansielle rådgivere
  • autorisert ca. 850 medarbeidere i den nyetablerte autorisasjonsordningen i kreditt

Vi er stolte over den jobben næringen gjør, og vi vil benytte muligheten til å takke alle som er med på å bidra til at kompetansebyggingen forsetter, på tvers av produktområder og uavhengig av kanal.

 

Article photo: Designed by Freepik