Jeg var en av mange heldige deltakere da Finans Norge nylig arrangerte seminaret Arbeidsliv 2022. Spenningen var stor om hvorvidt vi ville få vite mer om hvordan teknologisk utvikling vil påvirke våre jobber.

Det jeg var ekstra spent på var om de 13 000 ansatte som har en eller flere autorisasjoner og godkjenninger gjennom FinAut fremdeles har relevant kompetanse om få år eller er utmanøvrert av kunstig intelligens? For hva er relevant kompetanse i fremtiden?

Det enkle digitaliseres

Det enkle digitaliseres, det er en sannhet. Spørsmålet er hva som da vil kreves av oss som skal jobbe side om side med robotene? I lengre tid har dyktige ansatte lært opp robotene ved å overføre sin kunnskap til sine digitale «kollegaer», regelstyrte roboter eller digitale assistenter ved navn Banki, Amelia, Erna, Tor eller Nova.  Men kunnskapen som kan overføres, er bare deler av den kompetansen som opparbeides gjennom autorisasjon eller godkjenning.

Prosesskompetanse blir viktig

Når vi jobber i en digital hverdag der stadig flere møter med kunder gjøres av roboter, trenger de ansatte som møter kundene å forstå litt om hvordan roboter virker. Vi tok et «Lær kidsa å kode» - kurs og fikk en katt til å fly rundt jordkloden. Og vi lærte å løse den oppgaven ved å bryte den opp i mindre deler, lage en prosess og så legge våre kommandoer i rett rekkefølge. For en som ikke er programmerer, minner dette om ren logikk og prosesskompetanse.

Våre nasjonale autorisasjonsordninger er unike, fordi de nettopp ikke er bygget på kunnskap alene, men også på prosesskompetanse og etikk. Det er nesten så andre organisasjoner ikke tror sine egne ører, når vi forteller hvor mye ressurser finansnæringen har lagt ned i å sikre at hver eneste rådgiver er i stand til å anvende kompetansen gjennom praktiske prøver. Rådgivningsprosessen tilpasses hver enkelt kunde. Hvert ledd i møtet bygger på god rådgivningsskikk, og forslag til løsninger er avhengig av behovsavdekkingen. Det utfordrende fremover blir å få nok informasjon om hvor kunden er i sin prosess, og hva roboten og kunden har gjort når kunden vil snakke med deg som rådgiver. Du må få den informasjonen, slik at du kan tre inn og fortsette på en profesjonell måte.

Roboter og etisk refleksjon

Det viktigste er å lære seg det robotene ikke kan, og hva er det? Ifølge innleggene på Arbeidslivet 2022 er det åpenbart at etisk refleksjon og kritisk sans ikke er robot-mat. Den teknologiske utviklingen kommer til å gi oss alle fantastiske muligheter. En av dem kan være at vi får mer tid til kritisk tenkning og etisk refleksjon, nå som maskinene kan ta over de enkleste oppgavene. Etikk er et høyt prioritert kompetansefelt i FinAut, også etter autorisasjonen. Derfor legger vi opp til årlig oppdatering på feltet. Har du prøvd deg på dilemmaet  «Konkurransen» ennå?

Ha en god høst!

Siv Seglem
daglig leder, FinAut