23. august 2018

20. juni publiserte vi en artikkel om den nye boliglånsforskriften som gjelder fra og med 1. juli i år. Finansdepartementet meddelte i går ettermiddag, etter en henvendelse fra forfatteren, at § 6 i den nye forskriften (om BSU) skal tolkes annerledes enn det som er lagt til grunn i nevnte artikkel (artikkelen er nå oppdatert). Følgende eksempel ble presentert for departementet: 

 

Kunden har et BSU-innskudd på 200 000 kroner, 50 000 kroner på en annen sparekonto og foreldre som kan stille sidesikkerhet for totalt 400 000 kroner. Hvor mye kan kunden låne, og dermed kjøpe bolig for, gitt at kunden ikke tar ut BSU-innskuddet.

 

Finansdepartementet påpeker at innestående på BSU-kontoen behandles som ordinær egenkapital ved beregning av belåningsgraden. Departementet gir følgende svar på nevnte eksempel:

Forskriften § 5 stiller krav om at belåningsgraden på et nedbetalingslån på innvilgelsestidspunktet ikke skal overstige 85 pst:

Forskrift bilde 1.png

Det følger av § 6 første ledd at boligens verdi kan suppleres med tilleggssikkerhet, og av § 6 andre ledd at innestående midler på BSU-konto kan trekkes fra lånebeløpet i beregningen av belåningsgrad:

Forskrift bilde 2.png

I eksemplet du skisserer har låntaker 50 000 kr i oppsparte midler, i tillegg til BSU-kontoen:

Forskrift bilde 3.png

 Maksimalt lånebeløp for lånekunden i dette eksempelet:

Forskrift bilde 4.png