• Finansco Rådgivning AS har fusjonert med Finansco Forvaltning og det nye navnet på selskapet er Finansco AS, med virkning fra 12 desember 2018.
 • Forvaltningshuset Norge AS har endret navn til Forvaltningshuset AS med virkning fra 29.06.2018.
 • Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank har fusjonert under navnet Romsdals Sparebank, med virkning fra 1. januar 2018.
 • Danica Pensjonsforsikring AS tilsluttes AFR den 24. oktober 2017.
 • Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank har fusjonert under navnet Orkla Sparebank, med juridisk virkning fra 23. oktober 2017.
 • JOOL Markets AS tilsluttes AFR den 23. oktober 2017.
 • Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank har fusjonert under navnet Østre Agder Sparebank, med juridisk virkning fra 01. oktober 2017.
 • Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank har fusjonert under navnet Valdres Sparebank med juridisk virkning fra 21. august 2017.
 • Nordic Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt 30. juni 2017. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester. 
 • SpareBank 1 Forsikring tilsluttes AFR 21. juni 2017.
 • Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus fusjonerte 1. april 2017 under navnet SpareBank 1 Østlandet.
 • Borea Asset Management AS tilsluttes AFR 7. februar 2017.
 • Swedbank Norge sier opp sitt medlemsskap i AFR 7. februar 2017.
 • SpareBank 1 BV og Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg fusjonerte 2. januar 2017 under navnet SpareBank 1 BV.
 • Pioner Kapital sier opp sitt medlemskap i AFR den 2. januar 2017.
 • Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank fusjonerte 1. januar 2017 under navnet Skagerrak Sparebank.
 • OBOS Banken tilsluttes AFR 21. november 2016.
 • SpareBank 1 kundesenter tilsluttes AFR 13. oktober 2016.
 • Nordic Securities AS tilsluttes AFR 4. mars 2016.
 • Aviatum AB sier opp sitt medlemsskap hos AFR 19. februar 2016.
 • Nordnet Bank NUF tilsluttes AFR 22. juni 2015.
 • Sparebanken Hemne skiftet navn til Hemne Sparebank den 17.januar 2015.
 • Drangedal og Tørdal Sparebank besluttet den 16. januar 2014 å skifte navn til Drangedal Sparebank.
 • Askim Sparebank og Spydberg Sparebank fusjonerte 01.januar 2015 til Askim og Spydberg Sparebank.
 • Industrifinans sier opp sitt medlemsskap hos AFR 14.april 2015.
 • Time Sparebank og Klepp Sparebank fusjonerte 01. januar 2015 til Jæren Sparebank.
 • Forvaltningshuset AS tilsluttes AFR 15. desember 2014.
 • Castelar Corporate Finance AS tilsluttes AFR den 04. november 2014.
 • Lyberg & Partnere tilsluttes AFR den 24. oktober 2014.
 • Finanssenteret AS endrer navn til Kraft Finans AS den 18. august 2014.
 • Navigea Securities AS sitt medlemskap i AFR er opphørt. Begrunnelsen er Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelsen til å yte inverteringstjenester den 20.06.2014. Vedtak.
 • Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014 under navnet Sparebanken Sør
 • Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank fusjonerte 15.oktober 2013 til Skue Sparebank
 • Bø Sparebank og Seljord Sparebank fusjonerte 4.oktober 2013 under navnet Sparebanken DIN
 • Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Telemark
 • SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Sildre Sparebank fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres
 • Fokus Bank endret navn til Danske Bank den 15. november 2012
 • Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus
 • Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger fusjonerte fra 1.november 2011 under navnet Sparebanken Vest
 • Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank fusjonerte fra 1. november 2010 under navnet SpareBank 1 SR-Bank
 • Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane fusjonerte fra 1. september 2010 under navnet Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Setskog Sparebank og Høland Sparebank fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet Høland og Setskog Sparebank
 • SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Jevnaker Lunner og SpareBank 1 Ringerike fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 • Sparebanken Volda Ørsta har endret juridisk navn til SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2010
 • Tingvoll Sparebank er sammenslått med Sparebanken Møre og videreføres nå som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll (ikke lenger egen juridisk enhet). gjeldende fra 1.11.2009.
 • Sauda Sparebank er sammenslått med Sparebanken Vest og videreføres nå som Sparebanken Vest avdeling Sauda (ikke lenger egen juridisk enhet), gjeldende fra 1.11.2009.