Kostnader ved medlemskap

Følgende prinsipper gjelder

  1. Bedriftene betaler for de ordninger de slutter seg til. Bedriftene i én ordning skal ikke subsidiere andre ordninger de ikke deltar i.
  2. Alle ordningene skal nyte godt av stordriftsfordeler.

Bedriftskontingent: Det gis fritak ved tilslutning til ny ordning for bedrifter som allerede er tilsluttet en ordning innenfor enten bank/verdipapirmarkedet eller forsikringsmarkedet. Dette betyr eksempelvis at AFR-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Kreditt, eller at Skadeforsikrings-medlemmer ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Personforsikring.

Kandidatgebyr: Det betales et kandidatgebyr per ordning kandidaten er medlem i.

3. For nye bedrifter som slutter seg til, og som ikke er medlemmer i Finans Norge eller VFF (gjelder AFR), betales høyere bedriftskontingent fordi de vil nyte godt av næringens dugnadsarbeid gjennom flere år. Av samme årsak må disse også betale en innmeldingsavgift. 

4. Prismodellen tilpasses utviklingen i bransjen, herunder reduksjon i kandidatmassen som en konsekvens av økt digitalisering.

Innmeldingsavgift

For nye bedrifter som slutter seg til ordningene, og som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF (VFF kun AFR):

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 56 710,-

Skadeforsikring uansett antall

 kr 51 150,-

Personforsikring uansett antall  kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA. 

 

Bedriftskontingent

Årlig gebyr som tilsluttede foretak betaler inn til Finansnæringens autorisasjonsordninger. 

 

Medlem i eierorganisasjon

Ikke medlem i eierorganisasjon

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 5 670,-

 kr 22 895,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 17 012,-

 kr 56 710,-

Skadeforsikring uansett antall

 kr 51 150,-

 kr 51 150,-

Personforsikring uansett antall  kr 51 150,-  kr 51 150,-

Alle priser er eks. MVA 

 

Kandidatgebyr gjeldende fra januar 2019:

AFR, Kreditt og Personforsikring

Årlig gebyr per kandidat, per ordning:         kr. 570,- eks. MVA*

Skadeforsikring

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         kr. 470,- eks. MVA*

 

Faktureringstidspunkter:

Årlige gebyrer for kandidater og bedrifter faktureres i januar basert på innmeldte kandidater per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres bedriftskontingent og kandidatgebyr for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter faktureres ved innmelding.

Bedriftskontingent og autorisasjonsgebyrer refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.

Kunnskapsprøven som gjennomføres i Folkeuniversitetets testsentra faktureres i starten av hver måned:
- Pris per deltaker for en testavvikling kunnskapsprøven:  kr 1320,- eks. MVA
- Ved forlenget tid, se paragraf §3-6 i Regelverket, er det et tillegg på kr 460,- eks. MVA.