Kostnader ved medlemskap

Bedrifter som slutter seg til FinAuts autorisasjonsordninger betaler:

 1. En bedriftskontingent per år for den aktuelle ordningen bedriften er med i (AFR (Sparing og investering), Kreditt, Skadeforsikring eller Personforsikring). Det er ulike priser for AFR og Kreditt og forsikringsordningene p.g.a. ulike strukturer i markedene.
 2. Et kandidatgebyr per kandidat for hver ordning kandidaten er medlem i.
 3. Nye bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller VFF (gjelder AFR og Kreditt), betaler høyere bedriftskontingent fordi de vil nyte godt av næringens dugnadsarbeid gjennom flere år. Av samme årsak må disse også betale en innmeldingsavgift. 

Prisene justeres årlig tilsvarende årlig lønnsvekst for Finanstjenester (tall fra TBU) - avrundet.

Kostnader for 2020

 1. Bedriftskontingent per år

  AFR og Kreditt, per ordning:
  Bedrifter med 4 eller færre kandidater i ordningen kr. 5 850,-
  Bedrifter med 5 eller flere kandidater i ordningen kr. 17 540,-

  Skadeforsikring og Personforsikring:
  Fast pris uavhengig av antall kandidater kr. 52 740,-
  (for selskaper som er med i begge ordninger, betales kun èn årsavgift)
   

 2. Kandidatgebyr gjeldende fra januar 2020

  AFR kr. 590,-
  Kreditt kr. 590,-
  Personforsikring kr. 590,-
  Skadeforsikring kr. 490,-

 3. Innmeldingsavgift og årlig bedriftsgebyr, for nye bedrifter som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF

  AFR og Kreditt, per ordning:
  Bedrifter med 4 eller færre kandidater i ordningen                                              kr.  23 605,-
  Bedrifter med 5 eller flere kandidater i ordningen                                                kr.  58 470,-

Alle kostnader er er eks. MVA. 
 

Faktureringstidspunkter:

Årlige gebyrer for kandidater og bedrifter faktureres i januar basert på innmeldte kandidater per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres bedriftskontingent og kandidatgebyr for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF faktureres ved innmelding.
Bedriftskontingent og autorisasjonsgebyrer refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.
 

Kostnader for testavvikling ved Folkeuniversitetet (FU)

Kunnskapsprøver som gjennomføres i Folkeuniversitetets testsentra faktureres i starten av hver måned:
- Per deltaker for en testavvikling kunnskapsprøven:  kr 1360,- eks. MVA
- Ved forlenget tid, se paragraf §3-6 i Regelverket, er det et tillegg på kr 475,- eks. MVA.