Hvordan bli medlem i FinAut

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapifondenes forening

Kan bli medlem uten behandling i FinAuts styre. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale.

Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapifondenes forening

Kan søke om tilslutning, som deretter behandles i FinAuts styre.

 

Tilslutningsavtaler

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, trenger kun å fylle ut tilslutningsavtalen i den aktuelle ordningen for å bli medlem. Avtalen skal signeres av administrerende direktør og sendes til post@finaut.no. 

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Tilslutningsavtale AFR

Autorisasjonsordningen i personforsikring

Tilslutningsavtale Personforsikring

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring

Tilslutningsavtale Skadeforsikring

Autorisasjonsordningen i kreditt

Tilslutningsavtale Kreditt

 

Søknad om tilslutning

(for bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirenes Forening)

  • Det kan søkes om tilslutning til autorisasjonsordningene i AFR, Skadeforsikring, Kreditt og Personforsikring
  • Styret behandler søknaden
  • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger til administrering for bedrifter
  • Når bedriften har betalt nødvendige gebyrer og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter kommer bedriften med i oversikten over tilsluttede bedrifter

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

Presentasjon av bedriftens økonomi, eierstruktur, betjeningskonsept og annen relevant informasjon.

Søknadskjemaet finnes her.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil