Hvordan bli medlem i en av FinAuts autorisasjonsordninger

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapifondenes forening

Kan bli medlem av en autorisasjonsordning uten behandling i FinAuts styre. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale.

Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapifondenes forening

Kan søke om tilslutning, som deretter behandles i FinAuts styre.

 

Tilslutningsavtaler

Bedrifter som er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, trenger kun å fylle ut tilslutningsavtalen i den aktuelle ordningen for å bli medlem. Avtalen fylles ut og sendes som PDF til post@finaut.no. Administrerende direktør mottar e-post fra FinAut med lenke til elektronisk signering.

Autorisasjonsordningen i sparing og investering

Tilslutningsavtale Sparing og investering (AFR)

Autorisasjonsordningen i personforsikring

Tilslutningsavtale Personforsikring

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring

Tilslutningsavtale Skadeforsikring

Autorisasjonsordningen i kreditt

Tilslutningsavtale Kreditt

 

Søknad om tilslutning

(for bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirenes Forening)

  • Det kan søkes om tilslutning til autorisasjonsordningene i Sparing og investering (AFR), Skadeforsikring, Kreditt og Personforsikring
  • FinAuts styre behandler søknaden
  • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger 
  • Når bedriften har betalt nødvendige gebyrer og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter, kommer bedriften med i oversikten over tilsluttede bedrifter

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

Presentasjon av bedriftens økonomi, eierstruktur, betjeningskonsept og annen relevant informasjon.

Søknadskjemaet finnes her.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil