FinAut lanserer nå en alternativ metode for å oppdatere seg på innen etikk. Til nå har det kun vært mulig å oppdatere seg via Samtalen (elektronisk prøve i etikk). 

5. november 2018

 

Caset er det samme som i Samtalen, «Doble signaler», men i annen forpakning og oppgavemetode.

Et alternativ, ikke eget krav

Dilemmareisen er kun et alternativ til Samtalen som oppdatering, ikke et tilleggskrav. Merk at bedriften du jobber i kan kreve at du gjennomfører Samtalen som oppdatering i stedet for Dilemmareisen.
 

dilemmareisen kart.png

Konseptet «Dilemmareisen"

Dilemmareisen starter med en videointroduksjon, som etterfølges av oppgaver relatert til caset. Oppgavene er utformet som et spillebrett, der du går igjennom hvert enkelt steg og løser oppgaver underveis.

 

Start av den alternative oppdateringen

På samme måte som med Samtalen, startes også denne fra ditt «dashboard» når du er innlogget på finaut.no. Ved siden av dagens ikon for Oppdateringsdilemma, er det nå et nytt ikon for den alternative metoden. 

dilemmareisen dashboard.png

Resultater

På samme måte som med Samtalen, vil resultatene av denne bli tilgjengelig fra din "Min side", under overskrifter "Oppdateringer". I tillegg vil bedriftsansvarlig for AFR/GOS/Kreditt der du jobber kunne se resultatet i sin resultatliste.