240 rådgivere er allerede blitt autoriserte i personforsikring siden oppstart i 2019. Rundt 2350 kandidater fra 80 bedrifter er innmeldte i ordningen.
 

Gjør det bra på kunnskapsprøven

For kandidater som har enten AFR eller Kreditt og skadeforsikring fra før er beståttprosenten 88% på kunnskapsprøven.

For kandidater som har skadeforsikring fra før er beståttprosenten 75% på kunnskapsprøven.

Se kvartalsstatistikken for mer informasjon og tall for alle ordningene.
 

Praktisk prøve er klar

Praktisk prøve i Personforsikring ble lansert i august. Prøven gjennomføres som et rollespill med kundecases og to sensorer. 
 

Overgangsordning frem til 1. juli 2020

Autoriserte i AFR får fritak for praktisk prøve i personforsikring. I tillegg får erfarne rådgivere i en overgangsperiode fritak dersom de innfrir følgende krav:

  • har allerede GOS og
  • har jobbet som rådgiver der også personforsikring inngår i minst 12 måneder
     

For erfarne rådgivere er det tilstrekkelig at kunnskapsprøven er bestått innen 1.juli 2020. *

  • Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg.
  • Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve.
  • Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

* Kandidater som per 1.juli 2020 praktiserer som personforsikringsrådgivere, har GOS, har jobbet som rådgiver i minst 12 måneder der også personforsikring inngår (fra 1.juli 2019) og har bestått kunnskapsprøven før 1.juli 2020, blir autoriserte.