Hensikten med kompetanse i etikk, er at rådgiver skal bli rustet til å møte etiske utfordringer og dilemmaer i egen arbeidshverdag på profesjonelt og ansvarlig vis. Denne kompetansen er avgjørende for at forbrukere skal ha tillit til finansnæringen.

Målet er at rådgivere og andre kundebehandlere skal kunne:

 • Reflektere over rollen sin i møter med kunder
 • Oppdage etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidshverdagen
 • Ta initiativ til å diskutere etiske utfordringer og dilemmaer
 • Håndtere etiske utfordringer og dilemmaer profesjonelt og ansvarlig
 • Begrunne egne valg og standpunkter

 

Kompetanse i etikk 

Kandidater forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i etikk, og testes i to prøver:

 • Kunnskapsprøven Tverrgående emner
 • Etikkprøven

Den praktiske kompetansen testes i etikkprøven der kandidaten skal bruke Navigasjonshjulet som en metode, for å håndtere et etisk dilemma i et digitalt simuleringsprogram.

 

Hvorfor etikk?

Det er et viktig skille mellom jus og etikk. Filosof Einar Øverenget forklarer hvorfor i denne videoen.
 

 

Læringsmidler 

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.
I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Læringsmidler i etikk:

 • Pensumhefte til etikkprøven: Mot og tillit (PDF)
 • Kortfilmer om etiske dilemmaer og prinsipper
 • FinAuts podcast om etikkens rolle i finansnæringen
 • Øvingsoppgaver med begrunnelse for hvorfor et svar er riktig/galt
 • Spillbasert trening med Etikkboosten
 • Etikkspill der navigasjonshjulet brukes som metode for å håndtere dilemmaer

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)

 

Etikkboosten

Lær hvordan du kan håndtere etiske dilemmaer i arbeidslivet på en morsom og interaktiv måte med Etikkboosten. 

Spillet har 14 episoder med ulike temaer som er relevante uansett hvilken rolle du har på egen arbeidsplass.

Temaene du utfordres på handler blant annet om om etikk og jus, moral, profesjonalitet og samfunnsansvar. Bærekraft, omdømmehensyn og interessemotsetninger er også noen av dilemmaene du møter på i spillet.

Prøv Etikkboosten

 

Krav til å vedlikeholde kompetanse i etikk

Autoriserte rådgivere må vedlikeholde sin etiske kompetanse, og bestå en årlig prøve i etikk, for å beholde sin autorisasjon. Valg av temaer og metode besluttes av fagrådet i FinAut.

 

Gå til bransjenormen God skikk

Gå til etikkprøven