En gave til menneskene

 13. mars, 2015

  • “Det er heilt sykt at barna skal ha slike dyre merkevarer av vesker og klær…”

  • ”Det verste er at mange av disse drittungene ikke har baller til å sende en 100 lapp til fattige som kanskje ikke har vann engang å drikke.”

  • ”D ekje ongane, men foreldra d e steikje gale med...”

  • ”Ja til skoleuniform!”

 

Det var ingenting å si på engasjementet da TV2 lagde en reportasje om femtenåringer med designervesker i titusenkronersklassen. Sitatene over er hentet fra TV2s Facebook-side om temaet. Er det barna som er bortskjemte, foreldrene som ikke har ryggrad, eller samfunnet som er sykt? Hypotesene florerer, og meningene er sterke.

Sterkt engasjement

Ungjentenes designervesker er et godt diskusjonstema, men det er kanskje vel så interessant å se på engasjementet de utløser. Dette er noe alle ser ut til å ha en mening om, uansett alder og livssituasjon. Selv har jeg til gode å møte noen som bare trekker på skuldrene og sier ”ikke min sak” når de blir spurt om hva de mener om tenåringenes luksusvesker. Slik sett er denne saken et utmerket eksempel på hva det vil si at mennesket er et moralsk vesen. Vi lærer jo at alle mennesker har moral, men hva betyr det?

Når vi sier at alle har moral, mener vi at alle har oppfatninger om hva som er rett og hva som er galt. Det betyr ikke at alle har god moral, for moral kommer i mange varianter; det finnes både god og dårlig moral, ja, til og med noe vi kaller dobbeltmoral.

Det at alle har moral betyr heller ikke at folk vanligvis er enige om hva som er rett og galt, for slik er det ikke. Er det noe det er store diskusjoner om, er det vel hvorvidt noe er rett – eller galt.

Mennesket – et moralsk vesen

Nei. Når vi sier at mennesket er et moralsk vesen, betyr det bare at de mener ting om hva som er rett og galt. Det er galt å stjele, det er riktig å hjelpe andre, en bør holde det en lover og en bør aldri sette andre mennesker i fare er eksempler på det vi kaller ”moralske oppfatninger”.

Alle har vi slike oppfatninger. Ikke nødvendigvis akkurat de som er nevnt her, men forestillinger av typen dette er rett og dette er galt. Ja, selv forbrytere har moralske oppfatninger. Massemorderen Anders Behring Breivik mente det var galt å drepe dem som så ut til å være under 14 år på Utøya. Det gjør han ikke til noe hederlig menneske. Det viser bare at også han er et menneske i den forstand at han tar stilling til spørsmål om rett og galt.

Vi mennesker er altså ikke upartiske dommere som bare står på sidelinja og ser på. Vi står midt på banen og vi er med på spillet. Når kommentarfeltene koker, enten det gjelder tenåringenes designervesker eller andre temaer, er det derfor helt i tråd med vår natur. Ja, kanskje kan en si at kommentarfeltene er en samtidens gave til menneskene, siden de har gitt oss et rom der vi kan uttrykke oss og diskutere saker vi brenner for.

Spiller en rolle uansett

Moralske oppfatninger er i sving enten vi liker det eller ikke, og ganske ofte er de med på å prege de beslutningene vi tar. Noen ganger er det krystallklart at moralske vurderinger er i spill i den situasjonen vi står i. Kanskje tenker vi at kollegaen fortjener en ny sjanse, eller at det er galt å utnytte kundens godtroenhet. I andre situasjoner spiller de moralske oppfatningene inn uten at vi er klar over av de gjør det. Da kan det ha stor betydning å finne ut at moralen faktisk spiller en rolle i beslutningssituasjonen, slik at vi hele tiden klarer å spore begrunnelsene for beslutningene våre.

Moralske vurderinger har en selvklar plass i Navigasjonshjulet, nettopp for å minne om at de sannsynligvis gjør seg gjeldene i møte med dilemmaer uansett om vi er klar over det eller ei. Ved å ta opp spørsmålet om det er riktig, gir vi disse vurderingene en plass i diskusjonen. Det betyr ikke at vi alltid kan eller bør ta moralske hensyn. Nei. Noen ganger er det riktig å handle i tråd med de moralske oppfatningene vi har; andre ganger trumfes moralen av andre hensyn.

Spørreundersøkelsen

Så hva mener de besøkende på hjemmesidene til Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere om at tenåringer har designervesker i titusenkronersklassen? De har – ikke uventet – latt seg engasjere, og her er svarene:

 

  • Det er uheldig, men ingen vil vel at barna skal føle seg utenfor (16 stemmer, 3 prosent)

  • Det får være opp til den enkelte familie. (114 stemmer, 26 prosent)

  • Dette er galskap. Foreldrene bør heller hjelpe barna å stå i mot presset. (298 stemmer, 68 prosent)

  • Det er bedre med én veske av kvalitet enn en ny, billig hver år. (10 stemmer, 2 prosent)