forside-mot-tillit-2020.png

 Klikk på bildet for å åpne Mot og tillit i PDF.

Mot og tillit er et pensumhefte som består av tekst og øvingsoppgaver. Dette er et grunnleggende pensum i etikk. Det bør brukes i egenstudier og forelesninger, det er innhold som kan brukes i e-læring, og øvingsoppgaver som kan løses i grupper og bidra til felles diskusjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

En skriftlig veiledning til Samtalen. Klikk på bildet for å åpne i e-paper.

Presenterer av de ulike oppgavetypene, supplert med eksempler på resonnementer. Gir en veiledning til hva og hvordan målepunktene er i Samtalen. Veiledningen brukes under opplæring og i forberedelse av kandidater, sensorer og opplæringsansvarlige.

 

 

 

 

 

 

Klikk på bildet for å åpne i PDF.

”Uoffisiell informasjon” - Reviderte eksempeldilemmaer med veiledende tekst. Har som formål å kjenne igjen type dilemmaer og trene på disse ved hjelp av navigasjonshjulet. Skal brukes under opplæring for å lære, diskutere og trene.

 

 

 

 

 

 

 

Faglig støtte i kartleggingsprøven Samtalen

Som en del av opplæringsmateriellet i etikk er det nå lagt inn faglig støtte som del av Samtalen. Støtten består av faglige innspill og er implementert i kartleggingsprøven til Samtalen – elektronisk prøve i etikk.

Bildet til venstre er kun et bilde og ikke direkte link til Samtalens kartleggingsprøve. Kartleggingsprøven er tilgjengelig for FinAuts brukere som er innlogget i portalen.