God skikk-reglene – fritt tilgjengelig

Virkeområde og de ti reglene.
 

God skikk - digital kommentarutgave – fritt tilgjengelig

Digitalt oppslagsverk som utdyper og forklarer reglene til bruk i både opplæring, utvikling av digitale løsninger og som veiledning i det daglige arbeidet. Kan filtreres på innhold slik at den enkelte kandidat kan plukke ut de deler som er relevant for hans/hennes arbeidsoppgaver og ansvar. Innholdet kan lastes ned som en PDF-fil.

Lengde: Totalt 99 sider (for alle ordninger)

Bilde av God skikk kommentarutgave 1100.png

 

Animasjon – fritt tilgjengelig

Om God skikk, inkludert viktigheten og betydningen av bransjenormen.

Varighet: 2-3 minutter
 

God skikk-videoer

Én video per regel som diskuterer innholdet i regelen uavhengig av ordning, totalt ti videoer.

Varighet: 3-6 minutter per video
 

Generell quiz

Multiple choice-spørsmål om God skikk uavhengig av produktområde med tilbakemelding på svaret og begrunnelse for hvorfor et svar er riktig/galt. Spørsmål til generelt om bransjenormen, samt God skikk-reglene 1 (formål), 3 (personvern) og 9 (oppfølging).

Antall spørsmål: 7
 

Spesifikke quizer

Multiple choice-spørsmål til God skikk-reglene per produktområde (AFR/GOS/Kreditt) med tilbakemelding på svaret og begrunnelse for hvorfor et svar er riktig/galt.

Spørsmål til God skikk-reglene 2 (profesjonalitet), 4 (grunnlag og behovsanalyse), 5 (informasjon), 6 (interessekonflikt), 7 (avtale og oppfølging), 8 (fraråding) og 10 (dokumentasjon).

Antall spørsmål:
AFR: 9
GOS: 7
Kreditt: 7

 

Case annen kundebehandling

Case med innlagte oppgaver, samt begrunnelse for riktig/gal respons. Trening på å balansere informasjon/veiledning på den ene siden, og rådgivning på den annen og forstå hvor grensen går for når kunden skal henvises til en rådgiver. Treningen legger vekt på å utøve god kundeservice for kundebehandlere som kun skal gi informasjon/veiledning.

Estimert tidsbruk: 10 min
 

Quiz annen kundebehandling

Multiple choice-spørsmål som skal teste om kandidaten har forstått forskjellen på informasjon/veiledning og rådgivning.

Antall spørsmål: 3
 

Informasjon og tilgang til sjekklister for digitale prosesser – fritt tilgjengelig

Sjekkliste for å sikre at innholdet i God skikk gjøres gjeldende for digitale distribusjonskanaler. Sjekklisten skal:

  • gi støtte ved utvikling av digitale kundeløsninger slik at løsningene er i tråd med bransjenormen for God skikk.
  • gi støtte ved internkontroll slik at de digitale kundeløsningene er i overensstemmelse (compliant) med regelverk og bransjenormer.
     

Sjekklisten er tilpasset forskjellige produktkategorier. Med utgangspunkt i den enkelte regel i God skikk, er disse konkretisert slik at de er tilpasset produktlover, sensorveiledning for praktisk prøve, og fagplaner i FinAuts autorisasjons- og godkjenningsordninger.

 

Se også: Kostnader ved bruk av opplæringsmateriellet til God skikk