For å bli autorisert innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.

  • Kunnskapsprøver basert på fagplanen innen det aktuelle fagområdet
  • Etikkprøve
  • Praktisk prøve bestående av en casebasert rådgivningssamtale Sparing og investering (AFR), Skadeforsikring, Personforsikring, eller praksiskrav (Kreditt). I Skadeforsikring og Personforsikring kan denne også tas som en simulert rådgivningssamtale. 
  • Seks måneder yrkesrelevant praksis*

Når alle kravene er oppfylt og registrert vil kandidaten få status som autorisert. Autoriserte vil i tillegg kunne søkes opp i det nasjonale registeret på finaut.no.

Kandidater kan velge å kun ta kunnskapsprøven for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert. Kunnskapsprøven kan vedlikeholdes årlig.

Medlemsbedriftene har ansvar for kompetanseutvikling og tilrettelegging av prosesser der medarbeiderens holdninger og praktiske ferdigheter utvikles. Kompetanseoppbyggingen foretas i samarbeid med eventuelle utdanningsleverandører.

*Gjelder Sparing og investering (AFR) Kreditt og Personforsikring.

FinAuts fagplaner

Les mer om kunnskapsprøven

Les mer om etikkprøven

Les mer om praktisk prøve

 

Relevante lenker