For å bli autorisert innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Kravene varierer mellom fagområdene.

Kandidaten må bestå følgende prøver:

  • Kunnskapsprøve basert på fagplanen innen det aktuelle fagområdet
  • Etikkprøve
  • Praktisk prøve bestående av en casebasert rådgivningssamtale i Sparing og investering, Skadeforsikring og Personforsikring, eller praksiskrav for Kreditt. I Skadeforsikring og Personforsikring kan prøven også tas som en simulert rådgivningssamtale. 
  • Seks måneder yrkesrelevant praksis (gjelder Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring)
  • Tilstrekkelig yrkesrelevant praksis (gjelder Skadeforsikring)

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Når alle kravene er oppfylt får kandidaten status som autorisert og blir registrert i det nasjonale registeret på finaut.no.

Kandidater kan velge å kun ta kunnskapsprøven for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert. Kunnskapsprøven kan vedlikeholdes årlig.

Medlemsbedriftene har ansvar for kompetanseutvikling og tilrettelegging av prosesser der medarbeiderens holdninger og praktiske ferdigheter utvikles. Kompetanseoppbyggingen kan foretas i samarbeid med opplæringsleverandører.

 

FinAuts fagplaner

Les mer om kunnskapsprøven

Les mer om etikkprøven

Les mer om praktisk prøve

 

Relevante lenker