For å bli autorisert innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.

  • Kunnskapsprøve basert på fagplanen innen det aktuelle fagområdet
  • Samtalen, elektronisk prøve i etikk
  • Praktisk prøve bestående av en casebasert rådgivningssamtale (AFR, Skadeforsikring, Personforsikring), eller praksiskrav (Kreditt)
  • Seks måneder yrkesrelevant praksis*

Når alle kravene er oppfylt og registrert vil kandidaten få status som autorisert. Autoriserte vil i tillegg kunne søkes opp i det nasjonale registeret på finaut.no.

Kandidater kan ta bare kunnskapsprøven for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert. Kunnskapsprøven kan vedlikeholdes årlig.

Medlemsbedriftene har ansvar for kompetanseutvikling og tilrettelegging av prosesser der medarbeiderens holdninger og praktiske ferdigheter utvikles. Kompetanseoppbyggingen foretas i samarbeid med eventuelle utdanningsleverandører.

*Gjelder AFR, Kreditt og Personforsikring.

Gå til fagplanene >>

Les mer om kunnskapsprøven >>

Les mer om etikkprøven >>

Les mer om praktisk prøve/praksiskrav >>

 

Relevante lenker