Bruk merkene i e-postsignaturen for å vise at du er autorisert i FinAuts ordninger.

Merkene består av FinAut-logoen og navnet på ordningene.
 

FinAut_autorisert_pos_RGB_SparingInvestering kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Kreditt kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Personforsikring kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Skadeforsikring kopi.png

 

Hvem som kan bruke merket

Personer som har oppnådd autorisasjon kan benytte seg av merket for det området autorisasjonen gjelder for. Personer som har hvilende status i FinAut kan bruke autorisertmerket, men utmeldte kandidater kan ikke bruke det.


Register

Sjekk om du står oppført i det offentlige registeret på FinAuts sider der forbrukerne kan se hvilke rådgivere som er autorisert.
 

Tittelbruk

Tittelbruk følger bedriftenes policy. FinAuts anbefalinger er at bedriftene kun benytter rådgiver i titlene for de som er autoriserte slik:

  • Autorisert rådgiver Sparing og investering eller Autorisert finansiell rådgiver
  • Autorisert rådgiver Skadeforsikring
  • Autorisert rådgiver Personforsikring
  • Autorisert rådgiver Kreditt

kombinert med bruk av de relevante autorisasjonsmerkene.

Nedenfor finner du alle versjoner av hvert autorisert-merke for nedlasting

Sparing og investering 

Icon FinAut_SparingInvestering.png (33.7 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering sort.png (22.9 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering hvit.png (26.6 KB)

 

Kreditt

Icon FinAut_Kreditt.png (20.0 KB)

Icon FinAut_Kreditt sort.png (15.2 KB)

Icon FinAut_Kreditt hvit.png (17.2 KB)

Personforsikring

Icon FinAut_Personforsikring.png (28.1 KB)

Icon FinAut_Personforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Personforsikring hvit.png (24.3 KB)

Skadeforsikring

Icon FinAut_Skadeforsikring.png (28.3 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring hvit.png (24.6 KB)

Dersom en person har flere autorisasjoner kan dette merket benyttes:

Icon Autorisert positiv (19.1 KB)    Icon Autorisert sort (13.9 KB)    Icon Autorisert hvit (17.5 KB)

Diplom 

På profilsiden din kan du skrive ut diplom for ordningen du er autorisert i. Trykk på knappen "Skriv ut diplom".
 

Autorisasjonsordning for robotrådgivere

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som er autorisert, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert.

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver (1).png  

 

Hvem som kan bruke merket

Finansbedrifter som har oppnådd autorisasjon kan benytte seg av merket for det området autorisasjonen gjelder for. Produktkategoriene omfatter sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt.

Bruk av merke må følge regelverk § 4-10:

§ 4-10 Markedsføring og informasjon

a) Medlemsbedriften har adgang til å markedsføre at den digitale rådgivningsløsningen er autorisert, blant annet ved å benytte FinAuts merke/logo for ordningen.

b) FinAuts merke/logo for ordningen skal kun benyttes direkte knyttet til den digitale rådgivningsløsningen som er autorisert av FinAut, og skal ikke gi inntrykk av at andre deler av medlemsbedriftens digitale plattformer (nettsted, applikasjoner mv.) er autorisert. FinAuts autorisasjonsmerke for ordningen er oppført i Varemerkeregisteret, og gir FinAut enerett til varemerket.

c) Medlemsbedriften er forpliktet til å gi kundene tydelig informasjon om hva autorisasjon innebærer av kvalitetskontroll og ansvarsforhold. Det skal klart framgå at bedriften har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med bransjenormen God skikk og annet relevant regelverk. Det skal opplyses at FinAut’s autorisering er basert på informasjon bedriften har gitt om løsningen, samt bekreftelse fra medlemsbedriftens internrevisjon og ledelse på at kravene FinAut stiller er ivaretatt. FinAut’s standard informasjonsskriv benyttes.

d) FinAut kan gi nærmere retningslinjer for markedsføring og informasjon til kunder om hva det innebærer at løsningen er autorisert. e) Når en autorisert løsning tas ut av drift eller ikke lenger er autorisert, plikter medlemsbedriften uten opphold å fjerne tekst/merke og annen informasjon som viser at rådgivningsløsningen er autorisert, samt informasjon som gir inntrykk av at denne er autorisert.

Versjoner av autorisert-merke for nedlasting: