Bruk merkene i e-postsignaturen for å vise at du er autorisert i FinAuts ordninger.

Merkene består av FinAut-logoen og navnet på ordningene.
 

FinAut_autorisert_pos_RGB_SparingInvestering kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Kreditt kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Personforsikring kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Skadeforsikring kopi.png

 

Hvem som kan bruke merket

Personer som har oppnådd autorisasjon kan benytte seg av merket for det området autorisasjonen gjelder for. Personer som har hvilende status i FinAut kan bruke autorisertmerket, men utmeldte kandidater kan ikke bruke det.

Tittelbruk

Tittelbruk følger bedriftenes policy. FinAuts anbefalinger er at bedriftene kun benytter rådgiver i titlene for de som er autoriserte slik:

  • Autorisert rådgiver Sparing og investering eller Autorisert finansiell rådgiver
  • Autorisert rådgiver Skadeforsikring
  • Autorisert rådgiver Personforsikring
  • Autorisert rådgiver Kreditt

kombinert med bruk av de relevante autorisasjonsmerkene.

Nedenfor finner du alle versjoner av hvert autorisert-merke for nedlasting

Sparing og investering 

Icon FinAut_SparingInvestering.png (33.7 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering sort.png (22.9 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering hvit.png (26.6 KB)

 

Kreditt

Icon FinAut_Kreditt.png (20.0 KB)

Icon FinAut_Kreditt sort.png (15.2 KB)

Icon FinAut_Kreditt hvit.png (17.2 KB)

Personforsikring

Icon FinAut_Personforsikring.png (28.1 KB)

Icon FinAut_Personforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Personforsikring hvit.png (24.3 KB)

Skadeforsikring

Icon FinAut_Skadeforsikring.png (28.3 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring hvit.png (24.6 KB)

Dersom en person har flere autorisasjoner kan dette merket benyttes:

Icon Autorisert positiv (19.1 KB)    Icon Autorisert sort (13.9 KB)    Icon Autorisert hvit (17.5 KB)

Diplom 

På profilsiden din kan du skrive ut diplom for ordningen du er autorisert i. Trykk på knappen "Skriv ut diplom".