FinAut lanserte sin nye logo og designprofil den 1. april i år, som inkluderer et sett med merker som kan brukes av autoriserte i FinAuts ordninger.

 

Lansering av den nye designprofilen skjer i forbindelse med FinAuts 10-års jubileum, men markerer samtidig det første steget i retning av mer ensartet bruk av logo og merker.

Autorisert innen ulike retninger

Som kjent har GOS (Godkjenningsordningen i skadeforsikring) endret navn til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring, mens alle de andre ordningene beholder sine respektive navn, inkludert AFR. Merkene kommuniserer imidlertid ikke navnet på ordningene, men bruker FinAut-logoen sammen med produktområdet man er autorisert innen.
 

FinAut_autorisert_pos_RGB_SparingInvestering kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Kreditt kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Personforsikring kopi.png FinAut_autorisert_pos_RGB_Skadeforsikring kopi.png

 

Hvem som kan bruke merket

Personer som har oppnådd autorisasjon kan benytte seg av merket for det området autorisasjonen gjelder for. Personer som har hvilende status i FinAut kan bruke autorisertmerket, men utmeldte kandidater kan ikke bruke det.

Tittelbruk

Som før vil tittelbruk være i henhold til intern policy, men eksempler på tittel er:

  • Autorisert finansiell rådgiver
  • Autorisert i personforsikring
  • Autorisert kredittrådgiver
  • Autorisert forsikringsrådgiver
  • Osv.

Nedenfor finner du alle versjoner av hvert autorisert-merke for nedlastning

Sparing og investering 

Icon FinAut_SparingInvestering.png (33.7 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering sort.png (22.9 KB)

Icon FinAut_SparingInvestering hvit.png (26.6 KB)

 

Kreditt

Icon FinAut_Kreditt.png (20.0 KB)

Icon FinAut_Kreditt sort.png (15.2 KB)

Icon FinAut_Kreditt hvit.png (17.2 KB)

Personforsikring

Icon FinAut_Personforsikring.png (28.1 KB)

Icon FinAut_Personforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Personforsikring hvit.png (24.3 KB)

Skadeforsikring

Icon FinAut_Skadeforsikring.png (28.3 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring sort.png (20.7 KB)

Icon FinAut_Skadeforsikring hvit.png (24.6 KB)

Dersom en person har flere autorisasjoner kan dette merket benyttes:

Icon Autorisert positiv (19.1 KB)    Icon Autorisert sort (13.9 KB)    Icon Autorisert hvit (17.5 KB)

Elektroniske diplomer 

Diplomer er tilgjengelig for nedlastning i alle ordninger for autoriserte kandidater. Alle autoriserte kan finne knappen "Skriv ut diplom" på sin "Min side" når de er innlogget på finaut.no.