Etikkprøven gjennomføres i et simuleringsprogram 

Etikkprøven er utviklet med utgangspunkt i det etiske verktøyet Navigasjonshjulet. Kandidaten får presentert et dilemma og skal deretter håndtere dilemmaet ved å bruke den metoden som følger Navigasjonshjulet.

Dilemmaet innledes gjennom dialoger. Kandidaten ledes deretter gjennom hvert steg av metoden gjennom ulike oppgaver. Det kan være ulike meninger om hva som bør gjøres, med ulike begrunnelser. Det er derfor flere riktige svaralternativer å velge mellom.
 

Etikk 1.gif

 

Etikk 2.gif

 

Kompetanse i etikk er et krav for å bli autorisert

Rådgivere/selgere i finansnæringen forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i etikk, slik det er definert i fagplanenes tverrgående emne: Etikk og God skikk. Den teoretiske kompetansen testes i kunnskapsprøven for tverrgående emner, den praktiske kompetansen i etikkprøven.

Kompetansekrav i etikkprøven

I etikkprøven skal du gjøre valg som viser at du behersker Navigasjonshjulet.

 

Kompetansekrav

Kunnskaps-nivå

Referanse til Fagplan for kunnskapsprøven

1. Hvilken situasjon er et dilemma?

Kandidaten skal kunne skille mellom dilemmaer og situasjoner som ikke er dilemmaer

3

2.3.1 Hva et dilemma er

2. Hvilke handlingsalternativer ser du?

Kandidaten skal kunne finne fram til to relevante handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

3. Vurder handlingsalternativene ut fra hensynene i Navigasjonshjulet

Kandidaten skal kunne vurdere handlingsalternativene ut fra:

- juridiske hensyn

- identitetshensyn

- moralske hensyn

- omdømmehensyn

- økonomiske hensyn

- etiske hensyn

 

3

2.2.2 Likhetsprinsippet

2.2.3 Offentlighetsprinsippet

2.2.4 Svake begrunnelsesstrategier

2.3.2 Navigasjonshjulet

4. Hvilke hensyn står mot hverandre?

Kandidaten skal kunne se hvilke hensyn som står mot hverandre

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

5. Hva gjør du, og hvorfor?

Kandidaten skal kunne ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

 

Etikkprøven er bestått dersom du kan:

  • identifisere dilemmaet
  • identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre
  • vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet
  • ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt
  • bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav)

 

Læringstorget

Du finner alt av opplæringsmateriell i etikk på Læringstorget