Etikkprøven gjennomføres i et simuleringsprogram som kalles Beslutningen.

Beslutningen er utviklet med utgangspunkt i det etiske verktøyet Navigasjonshjulet. Kandidaten får presentert et dilemma og skal deretter håndtere dilemmaet ved å bruke den metoden som følger Navigasjonshjulet.

Dilemmaet innledes gjennom dialoger. Kandidaten ledes deretter gjennom hvert steg av metoden gjennom ulike oppgaver.

Beslutningen er en eksamen i å anvende Navigasjonshjulet i møte med et gitt dilemma. Det kan være ulike meninger om hva som bør gjøres, med ulike begrunnelser. Det er derfor flere riktige svaralternativer å velge mellom.
 

Etikk 1.gif

 

Etikk 2.gif

 

Et av kravene for å bli autorisert

Rådgivere/selgere i finansnæringen forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i etikk, slik det er definert i Fagplanenes tverrgående emne: Etikk og God skikk. Den teoretiske kompetansen testes i kunnskapsprøven for tverrgående emner, den praktiske kompetansen i Beslutningen.

Kompetansekrav 

I Beslutningen skal du gjøre valg som viser at du behersker Navigasjonshjulet.

 

Kompetansekrav

Kunnskaps-nivå

Referanse til Fagplan for kunnskapsprøven

1. Hvilken situasjon er et dilemma?

Kandidaten skal kunne skille mellom dilemmaer og situasjoner som ikke er dilemmaer

3

2.3.1 Hva et dilemma er

2. Hvilke handlingsalternativer ser du?

Kandidaten skal kunne finne fram til to relevante handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

3. Vurder handlingsalternativene ut fra hensynene i Navigasjonshjulet

Kandidaten skal kunne vurdere handlingsalternativene ut fra:

- juridiske hensyn

- identitetshensyn

- moralske hensyn

- omdømmehensyn

- økonomiske hensyn

- etiske hensyn

 

3

2.2.2 Likhetsprinsippet

2.2.3 Offentlighetsprinsippet

2.2.4 Svake begrunnelsesstrategier

2.3.2 Navigasjonshjulet

4. Hvilke hensyn står mot hverandre?

Kandidaten skal kunne se hvilke hensyn som står mot hverandre

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

5. Hva gjør du, og hvorfor?

Kandidaten skal kunne ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt

3

2.3.2 Navigasjonshjulet

 

Eksamen er bestått dersom du kan:

  • identifisere dilemmaet
  • identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre
  • vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet
  • ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt
  • bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav)

 

Opplæringsmateriell

Pensum er heftet Mot og tillit  (Innlogget side. Heftet er kun tilgjengelig for medlemmer i FinAut).

- Etikkboosten er et morsomt spill og er et supplement til pensum i Mot og tillit. 

- Veiledninger og videoer om etikk.

- Dilemmareisen i to versjoner for trening på navigasjonshjulet. 

- Kartleggingsprøve til kunnskapsprøve i tverrgående emner og til etikkeksamen finner du på din side i portalen. 

 

Nettbaserte læringsaktiviteter er under utvikling.

 

Spørsmål og svar

Her finner du relevante spørsmål og svar om gjennomføring og tekniske krav.

Hva må jeg tenke på før jeg starter?

Siden Beslutningen er en eksamen, ikke et kurs, er det ikke mulig å gå tilbake og endre tidligere avgitte svar. Det gis derimot en rekke muligheter til å justere svarene dine når det kommer til vurderingen av handlingsalternativene.

Dilemmaene er realistiske og relevante for rådgivere/selgere i finansnæringen, på tvers av arbeidsfelt. Det forventes derfor at du kan sette deg inn i denne typen situasjoner, selv om du ikke har opplevd noe tilsvarende.

I løsningen brukes det lyd og video, og det anbefales å benytte hodetelefoner.

Beslutningen gjennomføres på PC i nettleser (siste versjon av Chrome, Firefox og Edge.

 

Hvordan startes Beslutningen?

 Beslutningen som eksamen startes ved at testleder logger inn, så logger kandidaten inn, og du vil ikke ha anledning til å starte prøven på egen hånd.

 

Er det noen tidsbegrensing?

Ja, du har 1 time til rådighet og det anses som god tid.

Som eksamen avtales det tid flere uker i forkant, og det anbefales at du gjør deg kjent med kartleggingsprøven som er tilgjengelig i portalen.

 

Hvor mange forsøk har jeg?

Du har tre forsøk før karantenetid på 3 måneder inntreffer.

 

Hvis jeg stryker, kan jeg ta prøven på nytt med en gang?

Denne kan tidligst tas 14 dager etter stryk, og avtales internt i bedriften.

 

Er det en kartleggingsprøve jeg kan ta i forkant av eksamen?

Ja, kartleggingsprøven i etikk er tilgjengelig i portalen sammen med kartleggingsprøve for kunnskapsprøven for de som ikke er godkjent enda.

Kartleggingsprøven er god trening på selve metoden og systemet.

 

Er det tekniske krav til gjennomføring av etikkprøven?

Anbefalte nettlesere er siste versjoner av Google Chrome, Firefox og Edge.(Internet Explorer kan ikke brukes.)

 

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer?

Dersom du får tekniske problemer under eksamen, må du umiddelbart kontakte din testleder.

Du finner vanlige spørsmål og veiledning om innlogging og tekniske problemer her: FAQ

 

Kan jeg kontakte dere hvis jeg ikke får svar på problemet mitt her?

Selvfølgelig, send oss en e-post på post@finaut.no. 
NB! Legg ved skjermbilder og informasjon om nettleser og operativsystem for enklere feilsøking av problemet.