Samtalen er en interaktiv videosamtale med en digital sensor. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet. Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve, og som gjør løsningen til et digitalt nybrottsarbeid. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

Et av kravene for å bli autorisert

Rådgivere/selgere i finansnæringen forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i etikk, slik det er definert i Fagplanenes tverrgående emne: Etikk og God skikk. Den teoretiske kompetansen testes under kunnskapsprøven, den praktiske kompetansen i prøven Samtalen.

 

Samtalen som oppdateringsprøve

Autorisasjon gir et felles faglig ståsted og grunnlag for videreutvikling av kompetansen gjennom modning, praksis, erfaring, trening m.v. Etter autorisasjonen fortsetter arbeidet på individnivå, bedriftsnivå og felles i næringen med den hensikt å nå næringens ambisjonsnivå.

Hver enkelt autorisert skal derfor på egenhånd gjennomgå et nytt etisk dilemma som en årlig oppdatering. Hvert år lanseres et nytt case, som er ment å være like relevant for alle produktområder som FinAut omfatter.

Etikk er et modningsfag, og ved årlig drøfting og praktisk anvendelse vil de autoriserte og godkjente være bedre rustet til å ta reflekterte valg i møte med lignende situasjoner i sin jobb.

 

Spørsmål og svar om Samtalen

Her er alt du trenger å vite om Samtalen. Her kan du også finne løsninger ved tekniske problemer.

 

Hva må jeg kunne?

Etikkprøven er bestått dersom du kan:

  • identifisere dilemmaet
  • identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre
  • vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet
  • identifisere de hensynene som står mot hverandre
  • ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt
  • bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav)

Du må oppfylle alle kravene over for å bestå prøven, og for å oppfylle kravene kreves en poengsum som tilsvarer 70 prosent av maksimal poengsum. Dette ivaretas av programmeringen som ligger til grunn for prøven.

I Samtalen skal du gjøre valg som viser at du behersker fagstoffet, og at de vurderingene og argumentene som du presenterer underveis i prøven er relevante og realistiske.

Det er lagt opp til at du skal kunne uttrykke din personlige mening når det kommer til vurderingen av handlingsalternativene.

Vurderingskriterier finnes i dokumentet "Vurderingsgrunnlag for Samtalen (etikkprøven)"

 

Hva må jeg tenke på før jeg starter Samtalen?

Siden Samtalen er en prøve, ikke et kurs, er det ikke mulig å gå tilbake og endre tidligere avgitte svar. Det gis derimot en rekke muligheter til å justere svarene dine når det kommer til vurderingen av handlingsalternativene.

Dilemmaene er realistiske og relevante for rådgivere/selgere i finansnæringen, enten du jobber med forsikrings- eller plasseringsløsninger. Det forventes at du kan sette deg inn i denne typen situasjoner, selv om du ikke har opplevd noe tilsvarende.

I Samtalen brukes det lyd og video, så du bør ha hodetelefoner tilgjengelig før du starter. Det er også mulig å starte prøven som et tekstbasert kurs.

 

Hvordan gjennomføres Samtalen?

Samtalen gjennomføres på PC i nettleser (internettprogrammet) via innlogget side i GOS eller AFR. Tar du denne som eksamen, startes prøven ved hjelp av en testleder, og du vil ikke ha anledning til å starte prøven på egen hånd.

Som en årlig oppdatering har du mulighet til å starte denne selv fra egen PC.

I prøven vil du møte en sensor som guider deg gjennom prøven. Underveis blir du prøvd i noen kunnskapsoppgaver, og du kan bedre den totale poengsummen ved å svare riktig.

 

Hva hvis jeg ikke tar oppdateringsprøven?

Oppdateringsprøven må tas innen utgangen av året. Konsekvensen av å ikke gjennomføre denne, samt øvrige oppdateringer, er at man får status som hvilende.

 

Er det noen tidsbegrensing?

Ja, du har 1 time til rådighet. Det bør derfor settes av tid til å gjennomføre prøven, da tiden vil fortsette å gå selv om du ikke er aktivt inne i prøven. Når tiden går ut vil du få beskjed om at tiden er utløpt (se siste punkt for teknisk veiledning hvis du får denne beskjeden ved oppstart av prøve).

Som eksamen avtales det tid flere uker i forkant, og det anbefales at du gjør deg kjent med kartleggingsprøven som er tilgjengelig i portalen.

 

Hvor mange forsøk har jeg?

På Samtalen som eksamen har du tre forsøk.

På Samtalen som oppdateringsprøve har du ubegrenset antall forsøk, men husk at du kun har 1 time per gang.

 

Hvis jeg stryker, kan jeg ta prøven på nytt med en gang?

Som eksamen med testleder: Nei. Denne kan tidligst tas 14 dager etter stryk, og avtales internt i bedriften.

Som oppdateringsprøve: Det er ingen begrensninger for hvor raskt du kan ta den.

 

Er det en kartleggingsprøve jeg kan ta i forkant av eksamen?

Ja, kartleggingsprøven i etikk er tilgjengelig i portalen for de som ikke er godkjent enda.

 

Jeg brukte flere forsøk på å identifisere dilemmaet i første oppgave, kan jeg fortsatt bestå prøven?

Ja, du kan fortsatt bestå Samtalen hvis du svarer feil på første oppgave. Dette er kun en av mange oppgaver du skal løse, og det er fullt mulig å innhente nok poeng til å bestå senere.

 

Hvor finner jeg opplæringsmateriell?

Opplæringsmateriell: Hovedpensum er heftet Mot og tillit. 

 

Er det tekniske krav til gjennomføring av Samtalen?

Ja. Internet Explorer kan ikke brukes. Anbefalte nettlesere er Google Chrome, Firefox, Safari og Edge.

 

Kan jeg ta Samtalen på en iPad?

Nei, prøven er ikke tilpasset touchflater.

 

Hvor finner jeg Oppdatering etikk?

Logg deg inn på https://www.finaut.no/dashboard/    der er Samtalen og Dilemmareisen tilgjengelig.

samtalen.png

 

Hva gjør jeg hvis jeg får tekniske problemer?

Dersom problemet matcher et eller flere av spørsmålene under, kan du mest sannsynlig rette opp i problemet selv.

Dersom du tar Samtalen som eksamen, og tekniske problemer oppstår, må du umiddelbart kontakte din testleder.

 

Jeg fikk ikke bestått, men alle delemnene er grønne, er dette en feil?

Nei, du kan fortsatt stryke selv om alle delemnene er grønne. Hvert emne blir grønt når du oppnår mer enn 50 % av maksimal poengsum innen hvert emne, men for å bestå kreves det totalt 70 %.

 

Jeg fikk beskjeden «tiden er ute!» med en gang jeg logget inn på prøven, hva er feil?

Prøven har ikke blitt avsluttet ordentlig sist gang, og tiden har fortsatt å gå. I det bildet du har foran deg nå vil det være en knapp hvor det står «Avslutt» - klikk på denne. Nå er gjennomføringen lukket, og du kan åpne en ny prøve.

 

«Sensor» sier at han må avbryte prøven, og at jeg ikke har bestått. Hvorfor skjer det?

Du har strøket fordi du har gjort et valg som grovt strider imot etiske prinsipp, eller svart for ensidig. Når dette skjer, tyder det på en grunnleggende misoppfatning av oppgaven, og prøven får en poengsum på 0 %. Det følger også en kort forklaring på hvorfor prøven er avbrutt.

 

Hvorfor virker det som at bildet «fryser» når videoen ser ut til å starte?

Brannmur, tynnklient eller redusert nettverk forhindrer prøven fra å gå videre. Dette skyldes enten at nettleseren ikke er støttet eller at nettverket er for svakt for prøven.

Slett informasjonskapsler, og restart nettleseren.

 

Hvordan sletter jeg informasjonskapsler?

I Google Chrome, gå til "innstillinger". Nederst i vinduet som kommer opp velger du "avanserte innstillinger", og så "slett nettleserdata". Huk av for "informasjonskapsler" og "midlertidige nettstedsfiler".

 

informasjonskapsler

 

Kan jeg kontakte dere hvis jeg ikke får svar på problemet mitt her?

Selvfølgelig, send oss en e-post på post@finaut.no. NB! Legg ved skjermbilder og informasjon om nettleser og operativsystem for enklere feilsøking av problemet.