Kunnskapsprøvene i Sparing og investering (AFR), Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å gå opp til kunnskapsprøven, men kan ta den på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve og etikkprøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da disse prøvene gjennomføres internt i bedriften. Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven er splittet i mindre moduler som kan gjennomføres separat.
Les alt om kunnskapsprøven
 

Påmelding

For å melde deg opp som privatist sender du inn utfylt innmeldingsskjema til FinAut på e-post: post@finaut.no
Du mottar deretter en faktura med en innmeldingsavgift. Etter denne er betalt, får du tilgang til Min side i portalen og kan ta kartleggingsprøver før selve eksamen.

Påmeldingsskjema for privatister (Excel-skjema)


Privatist får:

  • 10 kartleggingstester per kunnskapsprøve
  • 3 forsøk på kunnskapsprøven                                                              
  • Skriftlig bekreftelse ved bestått kunnskapsprøve i portalen                                                                    
  • Rettigheter til søknad om ekstra tid, klageadgang m.v. på lik linje med andre kandidater                                                                                                                                 

Privatist får ikke ta praktisk prøve eller etikkprøve                                        

  • Praktisk prøve og etikkprøve må gjennomføres som ansatt i en tilsluttet bedrift.


Opplæring

Som privatist har du ansvar for egen læring og tilegnelse av nødvendig kunnskap i henhold til fagplanen.
Fagplaner

For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene SPAMA og Kan Finans. Begge har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.

SPAMA

Kan Finans

 

VideoOvervåket Test (VOT)

For gjennomføring av eksamen, må privatister benytte seg av Videoovervåket Test (VOT) hos Norsk Test.

Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at kandidaten ikke trenger å møte opp på et testsenter, og det er større fleksibilitet i valg av dag for gjennomføring av eksamen.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Priser for VOT

 

Pris

Administrasjonsavgift: kr 2065 inkludert MVA per ordning. Avgiften må betales før du får brukernavn og passord.