Kunnskapsprøvene i AFR, Kreditt og Personforsikring er åpnet for alle. Det vil si at man ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å gå opp til kunnskapsprøven, men kan ta den på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve og Samtalen - elektronisk prøve i etikk, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da disse prøvene gjennomføres internt i bedriften. Man kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Påmelding

For å melde seg opp som privatist sender man inn utfylt innmeldingsskjema til sekretariatet på e-post post@finaut.no. Kandidaten vil deretter motta en faktura med en innmeldingsavgift. Etter denne er betalt, får kandidaten tilgang til AFR/Kreditt/Personforsikringsportalen. I portalen kan kandidaten melde seg opp til eksamen på et av våre samarbeids testsentre, på et utvalg av oppsatte datoer. Kandidaten vil også få tilgang til fagplaner, ti kartleggingsprøver samt annen informasjon.

Påmeldingsskjema for privatister (11.8 KB)

Privatisten får:

  • 10 kartleggingstester
  • 3 forsøk på kunnskapsprøven                                                              
  • Skriftlig bekreftelse ved bestått kunnskapsprøve i portalen                                                                         
  • Rettigheter til søknad om ekstra tid, klageadgang m.v. på lik linje med andre kandidater                                                                                                                                 

Privatisten får ikke:                                         

  • Praktisk prøve: Praktisk prøve må gjennomføres som ansatt i en tilsluttet bedrift. Privatistens resultater lagres automatisk i portalen, og vil bli tilgjengelig for arbeidsgiver ved et nytt ansettesforhold.
  • Samtalen – elektronisk prøve i etikk: Samtalen må gjennomføres som ansatt i en tilsluttet bedrift. Privatistens resultater lagres automatisk i portalen, og vil bli tilgjengelig for arbeidsgiver ved et nytt ansettesforhold.
  • Opplæring: Opplæringsansvaret ligger hos bedriftene og en privatist vil få helt og fullt ansvar for egen læring og tilegnelse av nødvendig kunnskap i henhold til fagplanen.

Opplæring

For opplæringstilbud og pensumlitteratur henviser vi til hjemmesidene til opplæringsaktørene SPAMA og Kan Finans. Begge har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven.

SPAMA

Kan Finans

Priser

Administrasjonsavgift: kr 2020,- inkludert MVA (må betales før man får brukernavn og passord)

Eksamensavgift: kr 1650,- inkludert MVA (per kunnskapsprøve)

Eksamen må foregå på et godkjent testsenter. Folkeuniversitetet har flere godkjente testsentra og oversikt kan fås ved henvendelse til Sekretariatet.