Fagkunnskapen testes

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

AFR Kreditt Personforsikring Skadeforsikring

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Personlig økonomi 1

 

Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk & Etikk og God skikk

 

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen. Her fremgår både fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i. I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

Se fagplanene her.

 

En samling av lover og forskrifter er tilgjengelig i kunnskapsprøven for bruk ved emnet grunnleggende regelverk.

Testdatabasen er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

Kravet til bestått er minimum 70 %, og samtidig minimum 50 % innen hvert emneområde.

Fra 6. januar 2020 er "tverrgående emner" og "personlig økonomi 1" egne moduler, som må gjennomføres som egne prøver. Fagplan og pensum vil være det samme som før. Under er en oversikt over prøvene. 

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
Alle Tverrgående emner 45 minutter 30
AFR, Kreditt,
Person
Personlig økonomi 1 30 minutter 20
AFR Kunnskapsprøve AFR  120 minutter 80
Kunnskapsprøve AFR - har Kreditt 90 minutter 55
Kreditt Kunnskapsprøve Kreditt 120 minutter 80
Kunnskapsprøve Kreditt - har AFR 90 minutter 55
Person Kunnskapsprøve Personforsikring 90 minutter 55
Kunnskapsprøve Personforsikring - har Skadeforsikring 70 minutter 45
Skade Kunnskapsprøve Skadeforsikring 90 minutter 60
Kunnskapsprøve Skadeforsikring - har Personforsikring 75 minutter 50

*Ved spesielle behov kan det innvilges 30 % tilleggstid av bedriften.

Relevante lenker