Fagkunnskapen testes

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

AFR Kreditt Personforsikring Skadeforsikring (tidligere GOS)

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Personlig økonomi 1

 

Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk & Etikk og God skikk

 

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen. Her fremgår både fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i. I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

Se fagplanene her.

 

En samling av lover og forskrifter er tilgjengelig i kunnskapsprøven for bruk ved emnet grunnleggende regelverk.

Testdatabasen er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

Kravet til bestått er minimum 70 %, og samtidig minimum 50 % innen hvert emneområde.

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
AFR Kunnskapsprøve AFR med alle emner 180 minutter 110
For kandidater som har Skadeforsikring 150 minutter 90
For kandidater som har Personforsikring 120 minutter 80
For kandidater som har Kreditt 90 minutter 55
Kreditt Kunnskapsprøve Kreditt 180 minutter 110
For kandidater som har Skadeforsikring 150 minutter 90
For kandidater som har Personforsikring 120 minutter 80
For kandidater som har AFR 90 minutter 55
Person Kunnskapsprøve Personforsikring 150 minutter 90
For kandidater som har AFR eller Kreditt 90 minutter 55
For kandidater som har Skadeforsikring 90 minutter 60
For kandidater som har Skadeforsikring og AFR eller Kreditt 75 minutter 45
Skade Kunnskapsprøve Skadeforsikring 120 minutter 80
For kandidater som har AFR eller Kreditt 90 minutter 60
  For kandidater som har Personforsikring 75 minutter 50

*Ved spesielle behov kan det innvilges 30 % tilleggstid av bedriften.

 

Relevante lenker